Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Скиф алдыннары фото-чуруктарда

Скиф алдыннары фото-чуруктарда 12.09.2014

100 чылдаан байырлалдарның бир дугаар хүнүнде чаа ажыттынган Чурукчулар бажыңынга «Скифтер эртинези» деп фото-чуруктар делгелгезиниң ажыдыышкыны болуп эрткен. 

Улуг шил соңгаларлыг, өттүр көстүп турар ханаларлыг чаа өргээниң адаккы каъдын фото-чуруктар-биле долдур делгээн. Ында Хааннар шынаазының алдыннарын фотомастер Андрей Бронников бодунуң көрүжү-биле бир онзагай көргүскен. Кара дөжекте алдындан кылган кылыгларны улгаттыр, тода тырттырган ажылдарын көөрге, кижи адырылбайн баар, бир-ле сорунзалыг. Чижээлээрге, бурунгу шеверлерниң кылганы даңгынаның алдын дээрбээнде ивилерни база угулзалай сиилбээн он ийи адыр сыынның дүрзүзүн чырык дузазы-биле көргүскени чараш, тывызыксыг, бир тускай. 

Национал музейниң ажылдакчызы Светлана Тулуш скиф алдыннары-биле мооң мурнунда чоок ажылдап турган болгаш, бо удаада мастерниң фото-чуруктарында дүрзүлерни бир өскээр көргенин, мурнунда эскербээн нарын чүүлдерни ам онзалап каанын чугаалады. Уран чүүлге сонуургалдыг аалчылар база езулуг профессионалдың ажылдары-дыр деп демдеглээн.

Андрей Бронниковтуң кол эртеми — геолог. Ол бойдус чурумалынга (пейзаж) ынак болгаш баштай ажылының аайы-биле тырттырып тургаш, чоорту сеткүүлдерге чуруктарын салып эгелээн. Ооң ажылдарын Nathional Geographik, Geo дээш, оон-даа өске улуг, ат-алдарлыг сеткүүлдерниң арыннарындан көрүп болур.

Делгелгени Лариса Шойгу биле Алексей Бронников кызыл кожааны кезип ажыткан. Бо делгелгени Сергей Шойгунуң Культура фондузунуң деткимчези-биле эрттирип турар. Келген аалчыларның бирээзи ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем сайыды К. А. Бичелдей чыылган аалчыларга байыр чедиргеш, Сергей Шойгу база ооң фондузу тыва культураның сайзыралынга дыка улуг деткимчени көргүзүп турарын демдеглээн.

Алдынай Соян.


Возврат к списку