Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Моолче сургакчылаашкынының сорулгазын чугаалаан

Тываның Баштыңы Моолче сургакчылаашкынының сорулгазын чугаалаан 22.10.2019
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Моолдуң президентизи Халтмаагийн Баттулгадан Улан-Баторга ужуражыр чалалганы алган. 
Регионнуң массалыг информация чепсектериниң төлээлери-биле парлалга конференциязында ооң дугайында ол таныштырган. Российжи-моол чазактар аразында дугуржулга езугаар, Тыва биле Моолдуң кады ажылдажылгазының дугайында элээн каш айтырыгларны аңаа сайгарып чугаалажыры планнаттынган. 
Шолбан Кара-оол, бир дугаарында, Моолдуң президентизи-биле транспорт төлевилелдерин чугаалажырын сонуургаткан. Кожалар Россия биле Моолдуң транспорт системазын немей тудуштурар, Курагино – Кызыл демир-орук адырынче уткуштур тудугну эгелээрин чугаалаан. 
КУР-нуң соңгу чүгүнде улуг үлетпүр болгаш транспорт белдири - Урумчу хоорайже угландыр российжи «Енисей» Р257 магистральдан автомобиль оруун ажыдарын база чугаалажыр. Тываның Баштыңы Моолче электронэнергияны үндүр садарын көвүдедир сорулга-биле тыва энергосистеманы таварты энергокөвүрүг тудар планны сагындырган, база ол ышкаш электри четкизиниң Сибирь болгаш Забайкалье участоктарын ынчаар тудуштурар.
 «Ниити транспорт оруун тударындан эгелээш, малдың уксаазын экижидери-биле мал-маган солчулгазы дээш, чугаалажыр чүүлдер-ле хөй. Төлевилелдер боттандырылгазынга Тыва-биле кады киржиринге ооң белени, дыка хөй шагдагы айтырыгларывысты шиитпирлээринге улуг дөгүм болур. Чижээ, Кызыл биле Улан-Батор аразынга дорт авиашугумга ийи таланың сонуургалдыг болганы база ужудуушкуннарны ажыдар деп дугурушканывыс, «Кызыл» аэропортунга делегей чергелиг эрге-байдалды тыпсырын чедип алган. Бо неделяда бирги шенелде ужудуушкунну кылыр, ооң-биле Кызылче дедир ужуп кээр планныг мен. Ооң мурнунда ужуражылгада Моолдуң Президентизи-биле чугаалашкан дыка хөй айтырыгларывыс боттуг ажыл-херектерже шилчип, чаа хөгжүлдени алыр боор. Моолче сургакчылаашкынымга хамааржыр дыка хөй айтырыгларны кысказы-биле тайылбырладым. Моолдан ужуп келген дораан, шуптузун тодаргай чугаалап бээри-биле парлалга конференциязын эрттирерин дугуруштувус» - деп, Моолдуң президентизи-биле болур чугааның дугайында Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда дыңнаткан.

Возврат к списку