Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республикада Сайгарлыкчы чорук неделязынга тураскааткан хемчеглер эгелээн

Республикада Сайгарлыкчы чорук неделязынга тураскааткан хемчеглер эгелээн 14.05.2024 Бөгүн, май 14-те, Тыва Республиканың Экономиктиг сайзырал болгаш үлетпүр яамызының, ТР-де Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондунуң удуртулгазы-биле, республикада Сайгарлыкчы чорук неделязынга тураскааткан хемчеглер эгелээн. Ажыл-чорудулгазы аңгы-аңгы адырларга хамааржыр-даа болза, боттарының бизнезин чедиишкинниг шуудады бергени-биле чаңгыс чүткүл, бодалдыг апарган сайгарлыкчыларны ук хемчеглерже чалаан.

Кызыл хоорайда Аныяктар ордузунда “Мээң бизнезим: Бот-хандыртынган чоруктан боттуг бизнесче” деп аттыг шуулган үезинде, республикада боттарын ажыл-биле хандырган хамаатылар сайгарлыкчы чорукче баштайгы базымнарының, оруунга таварышкан шаптараазыннарны канчаар ажып эрткенин, өөредиглиг семинарларга киржилгезин, чыыштар кандыг ажыктыг болганының дугайында боттарының үзел-бодалдары-биле солчур.

Эртен, майның 15-те, К.Б. Ондар аттыг Тыва үндезин культура төвүнге, “Кластерлиг сайзырал төвү-биле креативтиг индустрияны хөгжүдериниң дугайында” стратегтиг сессия ажылдаар.

Майның 16-да Азия төвү скульптурлуг комплексте “Туризм бажыңынга” «Мээң бизнезим: Мээң акша-хөреңгим» деп семинар күзелдиг кижилерни чалап турар.

Кызыл хоорайда республиканың сайгарлыкчылар аллеязын чаагайжыдып, аштап арыглаарын майның 17-те планнаан. Субботник ТР-ниң Сайгарлыкчылар аллеязынга болур.

Сайгарлыкчы чорук неделязының эң улуг хемчээ - регионнар аразында «Енисей Экспо-2024» универсалдыг садыг-саарылгалыг делгелге майның 17-19 хүннеринде “Субедей” спорт комплекизинге ажылдаар. Аңаа кожа-хелбээ Абакандан, Новосибирскиден, Красноярскыдан, Кемероводан, ол ышкаш Моолдан сайгарлыкчылар киржир. Бо чылын Алтай крайның бүдүрүлгелери бодунуң барааннарын бир-ле дугаар делгеп, бараалгадыр. Делгелгеге аъш-чем, идик-хеп, пөс-таавы кылыгларын, тудуг материалдарын, бажың эт-севин, садыг-саарылга дериг-херекселин, автомобильдерни, мотоциклдерни, тускай техникаларны делгээр.

Майның 21-де, К.Б. Ондар аттыг Тыва үндезин культура төвүнге “Регионда улусчу ус-дарганнаашкын адырында сайгарлыкчы ажыл-чорудулганы хөгжүдериниң аргалары болгаш күрүнеден деткимче хемчеглери” деп темага “төгерик” столду организастаар.

Россияда Сайгарлыкчы чорук хүнүнүң бүдүүзүнде, республикага эртер Сайгарлыкчы чорук неделязының сөөлгү хүнү - майның 24-те, Аныяктар ордузунга “Мээң бизнезим” мөөрейниң түңнелин үндүрүп, 2023 чылдың эң тулган сайгарлыкчыларының адын адап, хөйге-чарлаар чарлап, шаңнап-мактаар.

В. Путинниң идип үндүргени, Россияда сайгарлыкчы чорукту бүгү талалыг экижидеринче угланган “Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту деткиири” национал төлевилел хамаатыларның бодун ажыл-биле хандыртынар ажыл-чорудулгазынга таарымчалыг байдалдарны тургузуп, бизнести эгелеп алырынга эге идигни берип турарын сагындыраал.

“Ажыл-биле бот-хандыртынар эрге-байдал онза үндүрүг онаалдазынче кирип турарындан, сөөлгү чылдарда ынчаар ажылдап чоруурларның саны көвүдээн. 2021 чылда ажыл-биле бот-хандыртынган кижилерниң саны 4400 кижи турган болза, 2024 чылда оларның саны дөрт катап көвүдеп, 17 муң четкен. Хостуг ажыл шагы, ырактан ажылдаар арга, үезин болгаш орулгазын боду хыналдага алыры, кижилерге эң таарымчалыг” – деп, Сайгарлыкчы чорук деткиир фондунуң директору Ольга Сиирина чугаалаан.Возврат к списку