Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Школачыларның бүгү-российжи олимпиадазының регион чадазы Тывада эгелээн

Школачыларның бүгү-российжи олимпиадазының регион чадазы Тывада эгелээн 12.01.2022 Январьның 11-ден февраль 25-ке чедир олимпиаданың регион чадазы болуп эртер. Аңаа муниципалдыг деңнелде эң хөй сан алган база эрткен чылын регионга тиилээн база шаңналдыг черлер ээлээн 1887 школачы киржир. Киржикчилер ниити өөредилгениң 22 эртеминге боттарының билиглерин көргүзер.
Бүгү-российжи олимпиадазының регион чадазының байырлыг ажыдыышкыны онлайн хевирге эрткен. Тываның өөредилге сайыдының бирги оралакчызы Ирина Сарагашева онзагай болуушкун-биле өөреникчилерге база оларның башкыларынга байырны чедирген:
«Олимпадаже чүгле онаалдалар кылыр дээш эвес, а үе-чергеңер-биле харылзажыр дээш кээп турар силер. Тиилекчилер санынче кирер кылдыр шуптуңарга улуг чедиишкиннерни, сыныш чок кызымак чорукту күзеп тур бис. Чиик, чаагай-ла болзунам! Олимпиадага киржикчлиерни белеткээн башкыларның бедик мергежили, үре-түңнелдери дээш, четтиргенивис илереттивис».
Олимпиаданың регион чадазының киржикчилери школачы найыралга шынчы болурун, удурланыкчыларын хүндүлеп, шынчы демиселди чорударын, чүгле боттарының билиглерин ажыглап, бедиктерни чедип алырын чаңчыл езугаар аазааннар.

Возврат к списку