Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаанга күш-ажылдың мурнакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан

Тываның Чазаанга күш-ажылдың мурнакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан 01.05.2021
Россия Федерациязының болгаш Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тыпсыр байырлыг ёзулал Чазак Бажыңынга болуп эрткен. Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг болгаш Дээди Хуралдың даргазы Каң-оол Даваа аңгы-аңгы адырларның 19 мурнакчыларынга база хоочуннарынга шаңнал-макталды тывыскан. 
“Частың болгаш күш-ажылдың хүнү-биле бүгү сагыш-сеткилимден байырны чедирерин чөпшээреп көрүңер! Чуртувустуң күш-ажылчы кол байырлалы – Май 1-ниң хүнү-биле! Шынчы, ак сеткилдиг күш-ажыл чок болза, бурунгаар шимчээшкин болдунмас. Кижи бүрүзү боттарының ада-иезиниң күш-ажылын уламчылаарын кызыдып, боттарының төрээн болгаш чоок кижилеринге төлептиг чуртталганы хандырып, төрээн суурунуң, хоорайының, республиказының, Россияның күчү-күжүнүң байлаан болгаш ат-алдарын улгаттырар ужурлуг. Бөгүн мээң мурнумда бедик профессионал чедиишкиннерлиг, боттарының кызымак күш-ажылы-биле шылгараан бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыска күрүне шаңналдарын тыпсыр хүндүлүг болгаш харыысалгалыг хүлээлге тургустунуп келген” - деп Владислав Ховалыг чугаалаан. 
Эмчи ажылдакчылары – №1 Республика эмнелгезиниң реанимация болгаш интенсивтиг терапия салбырының анестезиолог-реаниматолог эмчизи Атланта Сулдемге, Халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң бактериологтуг лабораториязының улуг фельдшери Аржана Чулдумге Россия Федерациязының Президентизиниң өөрүп четтириишкиннерин тывыскан.
Республиканың СПИД болгаш халдавырлыг аарыгларга удур демисел болгаш ону болдурбас талазы-биле төптүң эмнээшкин талазы-биле кол эмчиниң оралакчызы Янжмаа Донгакты, Халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң ижинниң халдавырлыг аарыглар салбырының (№3 салбыры) эргелекчизи Оюма Кууларны, Мөңгүн-Тайга кожууннуң төп эмнелгезиниң акушер болгаш гинекология салбырының акушери Ария Салчакты Россия Федерациязының Хүндүлел бижии-биле шаңнаан. 
«Россия Федерациязының алдарлыг шахтёру» деп атка «Межегейуголь» хөмүр-даш компаниязының кол маркшейдери Марина Сердюк төлептиг болган. 
Чеди-Хөл кожууннуң Ак-Тал сумузунда тараачын ажыл-агыйның баштыңы Вячеслав Маскырны, өрт камгалалының хоочуну, ТР-ниң ИХЯ-да Кадык камгалал федералдыг казна эргелелиниң эмнелге-санитар кезээниң шериг-эмнелге комиссиязының эмчи бүрүткекчизи Эльвира Корнякованы Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии-биле шаңнаан. 
«Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты дааразында мурнакчыларга: 
«Чурук» мастерскаяның национал эт-сеп талазы-биле дизайнери, «XX чүс чылдың Тываның алдарлыг кижилери» күрүне номунуң, «Урянхай», «Тыва» сектүүллдерниң чуруктар болгаш чурук каасталгазының автору, «Россия-биле кады», «Сактыышкын ному» номнарның II томунуң, “Тываның 9 үнелиг эртинелери” чурук альбомунуң автору болгаш чурук каастакчызы Василий Бальчый-оолга;
«Тыва авиация шугуму» авиакомпанияның ужудуушкун ажылдарын организастаар талазы-биле директорнуң оралакчызы Евгений Харинге; 
Мөңгүн-Тайга кожууннуң «Мөген-Бүрен» КУБ-туң склад эргелекчизи Мария Хертекке тывыскан.
 «Тыва Республиканың алдарлыг чылгызы» хүндүлүг атка Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайда хууда дузалал ажыл-агыйының баштыңы Вячеслав Ооржак төлептиг болган.
 «Тыва Республиканың алдарлыг малчыны» хүндүлүг атка Өвүр кожууннуң Дус-Даг суурда тараачын ажыл-агыйының баштыңы, муңчу малчын Чимит Куулар төлептиг болган. 
«Тыва Республиканың алдарлыг эртем ажылдакчызы» хүндүлүг атка Тываның эртем төвүнүң директору, биология эртемнериниң доктору Чойган Самбыла төлептиг болган.
 «Тыва Республиканың көдээ ажыл-агыйының алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атка Таңды кожууннуң Межегей суурда тараачын ажыл-агыйының баштыңы Геннадий Монгуш төлептиг болган. 
«Тыва Республиканың кадык камгалалының алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атка Кызыл хоорай поликлиниказының кол эмчизи, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) 3-кү чыыжының депутады Долаан Калбак төлептиг болган. 
Тыва Республиканың «Шылгараңгай күш-ажылы дээш» медальды - Кызыл хоорайның Хоочуннар эвилелиниң «Хөгжүмчү» бөлүүнүң удуртукчузу Валентина Ондарга; «ЧЭК 4» башкарыкчы компанияның Шагаан-Арыг участогунуң 5 разрядының токары Виктор Намзынга тывыскан. 
Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) конститусчу-эрге-хоойлу политиказы болгаш күрүне тудуунуң талазы-биле комитеттиң даргазы Виктор Глуховка «Буян-Бадыргы» ордениниң III чадазын тывыскан.
«Бистиң мурнувуста чүткүдер чаа сорулгаларывыс, бедиктеривис бар. Россия Федерациязының Чазаа эрткен чылдың апрельде бистиң республиканың 2024 чылга чедир социал-экономиктиг сайзыралының тускай программазын бадылаан. Чурттуң удуртулгазының ону хүлээп алганы - Тывага болгаш ооң хөй нациялыг чонунга онзагай кичээнгейиниң херечизи. Ол бүзүрелди улуг программаның боттандырылгазының чедиишкиннери-биле шынзыдары - бистиң ниити хүлээлгевис болур. ТАР-ның тургустунганындан бээр 100 чыл оюн байырлаар чылдың кол болуушкунунга белеткеливис база Улусчу эгелээшкиннерниң чылы аңаа улуг дөгүмнү бээр. Майның 1-биле, Частың болгаш күш-ажылдың хүнү-биле, чаңгыс чер-чурттугларым!» - деп, Владислав Ховалыг дооскан.

Возврат к списку