Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТР-ниң Дээди Хуралының депутады, көдээ ажыл-агыйының мурнакчызы Александр Желтухин: Баштыңының Айыткалында көдээ ажыл-агыйының эде чаартылгазынче кичээнгей угланган

ТР-ниң Дээди Хуралының депутады, көдээ ажыл-агыйының мурнакчызы Александр Желтухин: Баштыңының Айыткалында көдээ ажыл-агыйының эде чаартылгазынче кичээнгей угланган 19.12.2022

Республиканың Баштыңы аграрлыг секторже улуг кичээнгейни салганын тараачын-арат ажыл-агыйның баштыңы, арга-дуржулгалыг тараажы онзалап демдеглээн. 2023 чылда көдээ ажыл-агыйының техниктиг чепсеглээшкинин уламчылаары дыка онза:
«Республиканың Баштыңы чоокку чылдарда көдээ ишчилерниң кол сорулгазы - ук адырны эде чаартканындан республика чонунуң чедимчелиг амыдыралы база аъш-чемниң айыыл чок чоруунуң хандырылгазы хамааржыр деп угааткан. Продукцияны алырындан аңгыда, ону кадагалап, болбаазырадып, хереглекчиге чедирер херек.
Тываның кожууннарында тараа шыгжаар черлер туттунуп, ажылдап, хууда дузалал ажыл-агыйларының болбаазырадылга продукциязы өскенин демдеглезе чогуур. Ногаалар консервалаар, борбактаан мал чемин бүдүрер цехтер ажыттынып турар. Гречка, перловка, ячка база көже тараа крупалары бүдүрер бүдүрүлгелер ажыдар ажылдар чоруп турар. Тываже амгы үениң көдээ ажыл-агый техникаларын эккээри планнатынган.
Республиканың Баштыңы бистиң, көдээ ишчилерниң аар-берге ажылын демдеглээни, дыка эки болду. Мында эң кол чүүл – амыдыралы көдээниң ижи-биле холбашкан кижилерде дээни шын.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Айыткалын доозуп тура, Тываның хөй-ниити төлээлериниң инициативазын деткип, 2023 чылды республикада Чоннуң чаңгыс эп-сеткилиниң чылы кылдыр чарлаарын саналдаанын деткидим».


Возврат к списку