Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы хой дүгүн дужааганы дээш малчыннарга субсидияны берип эгелээн

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы хой дүгүн дужааганы дээш малчыннарга субсидияны берип эгелээн 07.09.2022 Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы тус черниң 30 көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге хой дүгүн бүдүрүп, садып-саарганы дээш субсидияны берген. Тус черлерде хой дүгү хүлээп алыр черлерже дужааган бир кил дүгү дээш малчын кижи республика бюджединден немей 20 рубльди алыр. Регион Баштыңының көдээ ажыл-агый ведомствозунуң удуртулгазынга дүк хүлээр системаны организастаар кылдыр берген даалгазы-биле, деткимчениң ол хемчээн берип эгелээнин сагындыраал.
Көдээ ажыл-агый яамызы сентябрь 1-де субсидия бээри-биле чагыгларны хүлээп эгелээнин чарлаан соонда, 14 тараачын-арат ажыл-агыйы, 11 хууда дузалал ажыл-агыйның баштыңнары, 4 КБК база 1 хуу сайгарлыкчы республика бюджединден күрүне деткимчезин алган.
Субсидия бээринге конкурс ам-даа уламчылап турарын Көдээ ажыл-агый яамызы сагындырган.
Бо хүнде Тывада дүк хүлээп алыр 11 черни тус черниң араттарынга дээш ажыткан. Ооң үжү Кызылда, ийизи – Өвүрнүң Хандагайтыда болза, Чөөн-Хемчик, Улуг-Хем, Барыын-Хемчик, Чаа-Хөл, Бай-Тайга база Тес-Хем кожууннарда 1-1 черлер бар.
Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының эрткен чылдың төнчүзүнде дүктүң бирги болбаазырадылгазын организастаар талазы-биле чарлаан конкурузунга «Сергеихинский текстиль» АН тиилээш, дүктү хүлээп эгелээн. Кызылда ажыттынган кол хүлээп алыышкын пунктузунда мөөңнеп садар хой дүгүн бир килде 10 рубльга садып алырын доктааткан, а кожууннарда дүктүң шынарын көрүп тургаш, бир килде 6-8 рубльда ап турар. Малчыннар санашкан документилерин көргүзүскеш, ол өртек-үнениң кырынга немей бир килде дээш 20 рубльди алыр.

Возврат к списку