Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«ТЫВА ЭКСПО-2017. ЧАС» делгелгениң организаторлары болгаш садып алыкчылар Тывага бүдүрген продукцияның шынары болгаш дизайны экижээнин демдеглээн

«ТЫВА ЭКСПО-2017. ЧАС» делгелгениң организаторлары болгаш садып алыкчылар Тывага бүдүрген продукцияның шынары болгаш дизайны экижээнин демдеглээн 29.05.2017
 Тываның найысылалында И.Ярыгин аттыг спорт комплекизинге Тываның Чазаа биле Новосибирск область чагыргазының чылдың-на эрттирип турары «Тыва-Экспо» регионнар аразының делгелге-ярмарказының 2017 чылдың часкы XVII сессиязы доозулган. 
 Ярмарка хүнүнүң үш хонуунда 10 муң ажыг кижи ону көргенин ТР-ниң Экономика яамызы дыңнаткан. «ТЫВА ЭКСПО» делгелге-садыглаашкынның ниити орулгазы, ат салган дугуржулгалар түңү-биле катай, 20 млн. ажыг рубль болган.  
 Москва, Новосибирск, Томск, Свердловск, Кемерово областардан, Красноярск база Алтай крайлардан, Хакас база Тыва республикалардан сайгарлыкчы чоруктуң 75 субъектизи делгелгеге киришкенин республиканың экономика сайыды Елена Каратаева чугаалаан.  
 «Час – тудуг сезонунуң эгези. Ынчангаш бо үеде тудуг материалдарын чон улуу-биле сонуургаан. Бо чылын Тываның сайгарлыкчыларының чаа ажылдарын – LEGO конструкторунга дөмейлештир кылган тууйбу бүдүрүлгезин таныштырдывыс. Ол геометрияның ачызында, тудуг тудуп билбес кижилер безин бажыңны белени-биле чыып ап болур» – деп, сайыт делгелгеде чаа чүүлдү сонуургаткан. 
 Ярмаркада база бир солун чаа чүүл - Горькийниң автозаводундан хоорай маршруттарынга таарыштырган, пассажир автобузунуң сөөлгү модели – «ГАЗельNEXT»-ти таныштырган. Бөгүнде ГАЗ микроавтобустарын ажыглап турар маршруттар ээлери ону сонуургаан. Хөй пассажирлер алыр аргалыг болгаш туруп алгаш чоруп болур кылдыр таарыштыр кылган NEXT автомашинаны садып алыр дугайында керээлерни элээн каш сайгарлыкчылар чарган.
  Делгелгениң организаторлары болгаш садып алыкчылар Тывада бүдүрүп турар продукцияның шынары болгаш хап-савазы экижээнин демдеглээн. «Боттарының бизнезиниң чедиишкиннерин болгаш шыдаар аргаларын көргүзеринге, кады ажылдаар эштежилгелерни тып, садып алыкчылар дээш чижилгени чорударынга, рыноктуң алдынмаан черлерин шиңгээдип алырынга делгелге эң ажыктыг болгаш нептереңгей шөлчүгеш апарган» - деп, Елена Каратаева чугаалаан.

Возврат к списку