Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Оперативтиң штабтың хуралын дарый чыгган

Тываның Баштыңы Оперативтиң штабтың хуралын дарый чыгган 21.12.2022

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг РФ-тиң Президентизиниң эге белеткел чурумунуң талазы-биле чарлыын хандырар Тывада Оперативтиг штабтың хуралын дарый чыгган.
«Тываның даг-руда компаниязы» КХН иштики рынок хереглекчилеринге дүжүрер хөмүрүнүң хемчээли чедишпейн турарынга хамаарыштыр дыңнадыгны алдым. Одаар чүүл складтары дыштаныр болгаш байырлал хүннеринде чонга садар хөмүрүн сөөртүп ап шыдавайн турар. Бүдүрүлгениң удуртулгазы эпидбайдалда деп тайылбырны берген. Оларның сөзү-биле алырга, 20-30 хире экскаватор мунукчулары база өске-даа ажылчыннар аараан, оларны солуур кижилер чок. Ол чылдагаан-биле кижилер хөмүр садып алыр дээш, хүн хүнү-биле оочурлап турар» - деп, Тываның Баштыңы оперштабтың хуралын чүге чыый бергенин бодунуң блогунда тайылбырлаан.
Одалга сезонунуң кончуг чымыштыг үезинде хөмүр чедишпейн барза, онза байдал тургустунуп, чонну айыылче чыгап болур. Штабтың онза шиитпири үнгүжеге, “ТДРК” КХН республикадан даштаар хөмүр-дашты үндүр сөөртүрүн түр када соксадыр шиитпирни Оперштабтың хуралының протоколу-биле бадылаан. Ол ышкаш Кызылдың одаар чүүл складтарынче хөмүрнү бирги ээлчегде чүдүрерин организастаар, 2023 чылда бюджет албан черлери-биле хөмүр хандырылганың керээлерин чарар ажылды чорудар.
Регионда эге белеткел чурумнуң үезинде, хөй-ниити чурумунуң база ниити айыыл чок чоруктуң, шериг, чугула күрүне болгаш тускай объектилерниң, чоннуң амыдырал-хандырылга бүдүрүлгелериниң айтырыглары онза контрольда тударын демдеглээлиңер. Оон аңгыда,транспорт, коммуникация база харылзаа объектилериниң ажыл-чорудулгазының айтырыы база оперштабтың контролюнда.
Республиканың корум-чурум камгалаар, социал-экономиктиг ведомстволарның күштерин база аргаларын эң эргежок чугула объектилерниң айыыл чок чоруун база террорга удур камгалалын хандырарынче мөөңнээр.


Возврат к списку