Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тус чер бот-башкарылга органнары бажыңнар ээлеринге капитал септелге дугайында тодаргай тайылбырны бээрин хүлээндирген

Тус чер бот-башкарылга органнары бажыңнар ээлеринге капитал септелге дугайында тодаргай тайылбырны бээрин хүлээндирген 13.09.2018
Тыва Республиканың Чазаа тус чер бот-башкарылга органнарының капитал септелге фондузун тургузар аргалар дугайында хөй квартиралыг бажыңнарда чурттап турар кижилерге дыңнадыр чурумну бадылаан.
Тываның Тудуг болгаш ЧКА яамызы документини ажылдап кылган. 2017 чылдың төнчүзүнде Күрүне Думазы капитал септелге дээш дадывырлар чыыр чурумга хамаарыштыр хоойлу төлевилелин хүлээп алган. Тус чер бот-башкарылга органнарының талазындан капитал септелге чорудар айтырыгларның ажык-чарлыын хандырары, бажың ээлериниң эргелерин камгалаары – чаа эдилгелерниң сорулгазы болган.  
Чаа чурум езугаар, тус чер бот-башкарылга органнарының информациязынга капитал септелге фондузун хевирлээр аргаларның санын база тайылбырын, капитал септелге дадывырын төлээриниң онзагайларының дугайында медээлерни, оларның шилип алган аргазы-биле өнчү ээлериниң эргелерин болгаш хүлээлгелерин айтыр. Оон аңгыда, өнчү ээлеринге капитал септелге фондузун тургузар шиитпирни хүлээп алыр хуусаазын база чурумун, шилилге дугайында шиитпирни айыттынган хуусаада хүлээп албаанда азы күүсетпээнде ооң уржуктарын дыңнадыр ужурлуг. Подъездилерде «чарлалдар самбыразындан» эгелээш, Интернет четкизинде албан езузунуң сайтыларынга чедир шупту шөлдерни, хөй квартиралыг бажыңнар чурттакчыларының ниити хуралдарын информацияны тарадып нептередирде ажыглаар. 
2014 чылдың июнь 11-де, Тыва Республиканың Чазааның № 281 доктаалы-биле бадылааны, «2014-2043 чылдарда, Тыва Республиканың девискээринде хөй квартиралыг бажыңнарда ниити эт-хөреңгиниң капитал септелгези» регион программазынче кирген хөй квартиралыг бажыңнарда оран-сава ээлеринге капитал септелге дадывырын төлээр хүлээлгези киреринге чедир, беш айдан орайтатпайн, немей дыңнадыр. 
Чаа чурум езугаар, тус чер бот-башкарылга органнары оран-сава ээлериниң дилээнге даянып, бижимел азы аас-биле немелде тайылбырны азы медээни бээр ужурлуг.

Возврат к списку