Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада кадык камгалалының 15 объектилерин "Кадык камгалалы" национал төлевилел-биле 2024 чылда тудуп, септээр

Тывада кадык камгалалының 15 объектилерин "Кадык камгалалы" национал төлевилел-биле 2024 чылда тудуп, септээр 23.05.2024

"Кадык камгалалы" национал төлевилел-биле бо чылын Тывага ийи амбулаторияны база алды фельдшер-акушер пунктуларын тудар. Кадык камгалалының бирги звенозун эде чаартыр программа-биле чеди объектиге капитал септелгени чорудар. Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг Кадык камгалал яамызының шугуму-биле улуг тудуг ажылдары кылдынарын демдеглээн.

- Регионалдыг кадык камгалал яамызы төлевилелдер күүселдезин шыңгыы хыналдага тударын диледим. Тывада тудуг сезону кыска, тудугжуларның кылыр ажылдары хөй. Тудугжулар анаа турбайн, дугурушкан хуусаазында доозарын чедип алыры чугула – деп, Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.

Бай-Тайганың төпчүткен кожуун эмнелгезиниң поликлиниказынга; Сүт-Хөл кожууннуң Ишкин суурда ниити практика эмчизиниң ажылдаар өрээлинге; Каа-Хемниң төпчүткен кожуун эмнелгезиниң поликлиниказынга; Мөңгүн-Тайганың төпчүткен кожуун эмнелгезинге; Тес-Хем кожууннуң Хөл-Өөжү суурнуң (Ү-Шынаа) ФАП-ка; Кызыл кожууннуң Сукпак суурда эмнелге амбулаториязынга; Кызыл кожууннуң төпчүткен эмнелгезиниң поликлиниказынга капитал септелгелерни кылыр.

Өвүр кожууннуң Саглы биле Дус-Даг суурларга чаа амбулаторияларны, Ырбанга, Копту-Аксынга (Бояровкага), Көк-Хаакка, Авыйганга, Ийи-Талга база Иймега чаа ФАП-тарны тудар.

Капитал септелге чорудар шупту объектилерге күрүне керээлери чардынганын Тываның Кадык камгалал яамызы дыңнаткан.

- Даалганы демир-үжүк-биле демдеглеп, ажылды күштелдирер. Тываның баштыңының даалгазы езугаар, “Кадык камгалалы” национал төлевилелде кирген кадык камгалалының бирги звенозун эде чаартыр программа-биле объектилер тудар айтырыгны доктаамал хыналдага алыр бис. Ажыл-албан үнүүшкүннериниң үезинде, тудар болгаш капитал септелге кылыр объектилерни хынаар даалганы кадык камгалалының сайыттың шупту оралакчыларынга база специалистеринге бердим. Кожууннарның эмнелге организацияларын кезип чорааш, бир дугаарында отчеттаарын эвес, а херек кырында ажылдар канчаар чоруп турарын көөрүн кызыдар кижи мен – деп, республиканың кадык камгалал сайыды Анатолий Югай Баштыңның даалгазынга тайылбырны берген.

Тес-Хемниң төпчүткен кожуун эмнелгезиниң уруглар поликлиниказының капитал септелгези “Кадык камгалалы” национал төлевилелдиң бирги звенозун эде чаартыры 2024 чылдың программазынче кирген турган, ындыг болзажок чарыгдалдар акшаландырыышкынын мурнады берипкенинден поликлиниканың оран-савазын эрткен чылын-на септээн.

"Уругларның кадыкшылы — бистиң кожуунда бирги чергениң айтырыы. “Кадык камгалал” национал төлевилели-биле бистиң кожууннуң уруглар поликлиниказын бүрүнү-биле чаарткан. Өскелерге деңнээрге, бистиң кожуун “Кадык камгалал” национал төлевилел күүселдезинде мурнуку черде чоруп турар. Кожуун төлевилел чорудуу-биле 4 ФАП-ты туткан, январьның эгезинде оларның бирээзи ажыттынган – деп, Тес-Хем кожуун эмнелгезиниң педиатры Саяна Делег демдеглээн.

Кадык камгалалының бирги звенозун эде чаартыр программа күүседип, 2021 чылдан тура Тыва кадык камгалалының тос объектизин бүрүнү-биле септеп чаарткан.


Возврат к списку