Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ада-чурттуң Улуг дайынында тиилээн шериглерниң Кызылда тураскаалынга боодал чечектерни салган

Ада-чурттуң Улуг дайынында тиилээн шериглерниң Кызылда тураскаалынга боодал чечектерни салган 08.05.2019
Май 8-тиң бирги чартыында, Ада-чурттуң Улуг дайынында тиилекчи шериглерниң тураскаалынга боодал чечектерни салыр езулал болуп эрткен. Республиканың хоочуннары, хөй-ниити төлээлери, чазак кежигүннери база парламент депутаттары, школачылар болгаш студентилер, корум-чурум тудукчулары Улуг Тиилелгениң 74 чылынга тураскааткан хемчегге киришкен. 
«Ада-чурттуң Улуг дайынының тураскаалдарынга чечектерни салып тура, чылдар эрткен тудум сагыш-сеткилим өскерлип турар-дыр деп бодалга келдим. Кажан хоочуннарывыс дириг, аныяк турар шагда гитлержи Германия буурап дүшкен. Фашистиг дарлалга удур тулушкан кадыг-дошкун тулчуушкуннарының киржикчилери чыскаалга шупту турган. Дайын-чааның аагын чүктеп эрткен фронтучуларывыстың күчү-күжүн билип чордувус. Бөгүн оларның саны эвээжээн, сагыш-сеткил кудараан хөлзээзинниг. Оларның чүгле маадырлыг, эрес-дидим чоруунга дээш эвес, а чер кырында амыр-тайбың дээш амы-тынын харам чокка берген кижилерге чечектерни салып турарыңны утпа» – деп, Тываның Баштыңы бодалын үлешкен.
Кижилер маадырларынга мөгеер дээш мөңге отка, мемориалдыг тураскаалдарга келирлер. Даартагы хүнге бүзүрелдиг, келир үеже планнарны тургузуп, амыр-тайбың ажылдап-чурттазын дээш бистиң өгбелеривис тиилелгени кайы хире аар өртек-биле чаалап алганынга сагындырыг ол-дур. Амгы маадырларга алдар болгаш мактал, фронтуга бажын салганнарга база дайындан ээп чанып келгеш, бо хүнге чедир чурттавааннарга мөңге тураскаал!

Возврат к списку