Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның банк ачы-дуза рыногунга Газпромбанкының сервизи немежир

Тываның банк ачы-дуза рыногунга Газпромбанкының сервизи немежир 16.05.2024

Тыва Республиканың сайыттар кабинединиң кежүгүннери «Газпромбанк» АН-ның төлээлери ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттиргеш, удур-дедир харылзаалыг кады ажылдажылганың кедизин сайгарып көрген.

Эрткен чылдың сентябрьда,Чөөн чүк экономиктиг шуулган шөлүнге, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг база Газпромбанкының даргазының оралакчызы Алексей Белоусов оларның аттар салганы керээзи езугаар бо ужуражылга болуп эрткен. Чээли организациязы күрүне органнарының күрүне садыглажылгазы база бюджет санажылга системазының банк хандырылгазының талазы-биле продуктуларны киирериниң, база регионнуң чурттакчы чонунга база бизнеске банк ачы-дузаларын көргүзериниң талазы-биле элээн каш саналдарны киирген.

Тыва Республиканың Чазааның Даргазының бирги оралакчызы Владимир Донских база кол яамыларның удуртукчулары ооң сайгарылгазынга киришкен. «Газпромбанк» бөлүүн ооң күүсекчи вице-президентизи, Чөөн-Сибирь регионунуң башкарыкчызы, «Чөөн-Сибирь» филиалының удуртукчузу Павел Авдеев удуртуп келген.

Владимир Донских регионнуң банк ачы-дуза рыногунда база бир улуг ойнакчының келгени экономика секторунуң ол кезээнде чижилгени улгаттырып, хөгжүлдеге идигни бээрин демдеглээш, банкының саналын көөрүнге беленин чугаалаан.

Кредит организациязының төлээлери республиканың амгы экономиктиг байдалында ажыглап болур хире банк продуктуларын база ачы-дузаларын кысказы-биле таныштырган.

Күрүне садыглажыышкынының шупту чадаларын эрттирер ажылдарга чурагайлыг үделгени хандырар садыглажылга талазы-биле чурагайлыг сервистер комплекизин база допчулап көргүскен.

Керээлерниң банк үделгезиниң схемалары - «ГПБ Бизнес-Онлайн», «Интерактивная отчетность», «Риски бизнеса», бадыткал документилер хүлээриниң порталы дээн ышкаш сервистерни таныштырган.

Банк Тыва Республикада хөй аалдыг бажыңнарның капитал септелгезиниң коммерцияга хамаарышпас фондузунуң база «Тыва Республиканың хөгжүлде фондузу» коммерцияга хамаарышпас фондунуң акша-хөреңгизин контрольдаар ажылда банк үделгезин киирип болурун саналдаан.

Күрүне деткимчезин ап турар хуу инвесторларга банк үделгезинге, инвестиция салыышкынының талазы-биле хүлээлгелериниң күүселдезинге контроль, регионалдыг бюджеттен юридиктиг черлерге берген адырлар субсидияларының чарыгдалынга контроль дээш, өске-даа сервистер талазы-биле саналдар кирген.

Ужуражылганың түңнелинде, Сайыттар кабинединиң кежигүннери банкының саналдарын таптыг өөренип көрген соонда база катап ужуражыр деп ийи тала дугурушкан.


Возврат к списку