Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның бюджединиң боттуң орулга кезээ ийи ай иштинде 382 млн рубльге өскен

Тываның бюджединиң боттуң орулга кезээ ийи ай иштинде 382 млн рубльге өскен 18.03.2022 2022 чылдың баштайгы ийи айының түңнели-биле алырга, Тываның каттышкан бюджединде боттуң орулгазы көвүдээн. Эрткен чылдың ол үези-биле деңнээрге, өзүлде 41 %. Март эгезинде республика казназынче 382 млн рубль немей кирген. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның эрттиргени регионнуң кризиске удур штаб хуралында бюджет күүселдезин чугаалашкан. Ийи ай дургузунда республика бюджединче ниитизи-биле 1 млрд 304 млн рубль киргенин, ТР-ниң Саң-хөө яамызы дыңнаткан. Казымал байлактар тывыжындан үндүрүг киирилдези көвүдеп, дөрт катап улгаткан (+42 млн рубль). Республикада ажылдыг компаниялар – «Лунсин», «Тардан Голд» база өскелерниң-даа тывыжының хемчээли көвүдээни-биле ол тайылбырлаттынар. Үндүрүг онаалдазының бөдүүнчүткен системазын ажыглап турар бизнестен орулгалар элээн көвүдээн, 92 хуу өскен (+17 млн рубль). Пандемия үезинде ону кошкаткаш, күрүне деткимчезин идепкейжиткенинден элээн өскени ол. Нефть продуктуларынга акцизтен орулга 28 хуу көвүдээн – эрткен чылдың ол үезинге деңнээрге 28 млн рубльга. Аңаа чүгле 4 хуу индексация эвес, а нефть продуктуларын саткан хемчээлдиң улгатканы салдарлыг болган. Ажык-кончаадан үндүрүглер киирилделери база өскен - 8,6 катап (+222 млн рубль). 2021 чылдың түңнелинден көөрге, «Лунсин» КХН (+100 млн рубль), «Тываэнерго» АН (+59 млн рубль), «Тардан Голд» КХН (+41 млн рубль), «Восток» КХН (+16 млн рубль), «Сбербанк» ПАН (+8 млн рубль) орулгалыг ажылдаан. 2022 чылда 10,8 млрд рубль боттуң орулгазын алыры планнаттынган, азы эрткен чылдан 7 хуу хөйге. Ындыг болзажок, Россияның Банкызы 9,5 хуу турган өзек ставканы 20 хуу чедиргенинден элээн чидириг болурун специалистер санаан. Ылаңгыя саң-хөө секторунда орулга кудулап болур. Планның 4 хуузу хире, азы 400 млн рубль деп санаттынган. Шак-ла ындыг байдал 2014 чылда болган, 9,5 хуу ставка 17 хуу чедир өскен. Ооң түңнелинде республика талазы-биле чээли портфели 26 хууга, азы 8,8 млрд рубльга бада берген (33,4 млрд рубльдан 24,6 млрд рубль чедир), а саң-хөө секторунуң орулгазы 2014 чылда 86 млн рубль турганындан, 2015 чылда 9 млн рубль кылдыр кызырылган. Республика үндүрүгге деткимче кылдыр үндүрүг онаалдазының бөдүүнчүткен системазынга ортумак хемчээлдиг ставканы (3% база 7%) хевээр арттырганын штаб хуралында демдеглээн. Ковидтен кызыгаарлаашкынныг үеде, ажыл-чорудулганың шупту хевирлеринде үндүрүг ставказын 6 хуудан 1 хуу чедир (орулгалар) база 15 хуудан 5 хуу чедир (орулгалар - чарыгдалдар) кудулаткан турганын сагындыраал. Ол чиигелде бюджетче 306,6 млн рубльдиң орулгазын киирбейн барган.

Возврат к списку