Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Март 18-те Кызылга «Крым чазы» деп митинг-концерт болуп эрткен

Март 18-те Кызылга «Крым чазы» деп митинг-концерт болуп эрткен 19.03.2018
Кызыл хоорайның Арат шөлүнге Крымның Россия-биле каттышканының дөрт чыл оюнга тураскаадып эрттирген митинг концертке 2500 кижи чыылган. Дыка хөй кижилер өг-бүлелери база ажы-төл-биле байырлалды сонуургаан. 
В.Көк-оол аттыг Национал театрның, Тываның күрүне филормониязының артистери, Орус культура төвүнүң ыраажылары, Кызылдың А.Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжиниң чогаадыкчы коллективтери, 55 дугаар мото-адыгжы бригаданың төлээлери, А.С.Пушкин аттыг национал библиотеканың ажылдакчылары, Тыва үндезин культура төвүнүң специалистери, Кызыл хоорайның культура, спорт болгаш аныяктар департаментизиниң төлээлери митинг-концертке киришкен. 
Орус культура төвүнүң солизи Марина Климина, Тываның алдарлыг артизи Елена Сибирцева, Тываның алдарлыг артизи Сайдаш Монгуш, 55 дугаар мото-адыгжы бригаданың ыраажызы Никита Герасев, «Иван да Марья» казактар ансамбли, билдингир ыраажы Сайзана Сюрюн, Тываның Национал театрының артизи Орлан Оюн чыылганнарга уран талантызын бараалгаткан. Артистер «Чечектел-ле, төрээн черим», «Волгадан Енисей чедир», «Балалайка», «Ие чуртум Россия», «Үжелээн бис, дөртелээн бис», «Сээң-биле, Россия» деп ырыларны, Константин Симоновтуң «Төрээн чурт» деп шүлүүн күүсеткен.
Көрүкчүлер «Россия биле Крым кезээде кады», «Крым бистиң-биле», «Россия – Крым. Кезээ мөңгеде кады» деп бижиктерлиг лозунгулар, туктар база үрген шарларны тудуп алгаш, байырлалдың башкарыкчылары-биле кады «Найырал – ийе!», «Тайбың – ийе!», «Акы-дуңма – ийе!», «Россия – бис, бис!» деп катаптап, таныш ырларын кады ырлажып, байырлаан. Ыры-шоор, танцы-самдан аңгыда садыг-саарылга майгыннарын болгаш холдан кылган кылыглар делгелгезин база организастаан. Чыылган чон аңаа кээп байырлап, оюн-тоглаага киришкен. Аныяктар, бичиилер база улуг назылыглар #крымбистиң (#крымнаш) хештеглиг фоточурук баарынга күзелдии-биле тырттырганнар. 
Мөөрейниң киржикчилериниң эккелген чуруктарындан келир чылын март 18-ке чедир белектер болгаш “Тыва.Крым.Россия” деп баннер кылырын мөөрейниң эрттирикчилери аазаан. 
Тываның Тудуг техникумунуң башкылары Людмила Новикова биле Ирина Гаджиева концертке студентилери-биле келген, Крымга четпээн-даа болза, бо чоокку үеде Кара далай кыдыында ол республикага чедер планныг: 
«Крымче кайы-даа үеде чедип болур апарганы дыка эки. Анапага дыштанып чораанывысты сактып тур мен. Бичии уругларлыг херээжен кижи-биле чораан бис, поездиге узун орук соонда улаштыр паром-биле эжиндирип чедер дээни оларны ундаратпаан. Ам магалыг апарган. Көвүрүг туттунган. Крым ажык, чоок апарган» - деп, Новикова чугаалаан.  
Эң-не солун чүүл - Крым деп сөс үнүп келир кылдыр чонну чыскаалдыр тургузупканы. Асфальтыда чураан үжүктерни митингиниң организаторлары кижилер-биле долдурупкаш, кижи бүрүзүнге үрүп каан шарларны тутсупкан соонда, флеш-мобтуң удуртукчузунуң командазы-биле “Крым” шарларын дээрже салып үндүрүпкен. Ооң соонда байырлалга келген чон “Декей-оону” самнап, ойнап-хөглээннер. “Сээң-биле Россия” деп ыры-биле митинг-концерт доозулган.

Возврат к списку