Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва коронавируска удур чурттакчы чонга тарылга салырының көргүзүү-биле РФ-те 8-ки черде

Тыва коронавируска удур чурттакчы чонга тарылга салырының көргүзүү-биле РФ-те 8-ки черде 16.01.2023

Өске российжилерге деңнээрге, Тываның чурттакчылары коронавируска удур ийи катап хөй тарыткан. Неделяның аппарат хуралында, Росхереглел хайгааралының регион эргелели республика Баштыңы Владислав Ховалыгга регион 2022 чылда вакцинация планын 100, 2 хууга күүсеткенин дыңнаткан.
2023 чылдың январь 1-ге чедир, Спутник Лайт-биле кады вакцинаның бирги кезээн 165 муң кижиге салыр тургаш, 166,1 муң ажыг кижини тараан. Тываның 113 муң хире чурттакчызы тарыышкынның долу курузун алган. Хүнде-ле республикада ортумаа-биле 100 муң кижиге онааштыр 62 кижи тарыдып турар, а Рассияда ол көргүзүг - 34 кижи. Тыва бо көргүзүг-биле чурттуң мурнуку он регионунуң аразында.
Республикага тарылга кампаниязын организастап база чорударынга эрге-чагырганың шудургузу база туруштуундан, чурттакчы чоннуң идепкейжи тарытканындан, ковидтиң эң багай салдарларындан чайлаан деп, эмчилер санаан. Тывада оон өлүп-хораарының көргүзүү 0,68 хуу болуп, Росияда эң куду деңнелде.
Коронавирустан чок болган аарыг кижилер саны-биле Сибирьде Томск облазында байдал эки – 0,61 хуу. Өске регионнарда эмнелге албан черлери амгы үениң техниказы база мергежилдиг кадрлар-биле эки четчелеттинген-даа болза, ол муңгаранчыг көргүзүг Тывага көөрге 2-3 катап хөй. 2023 чылдың баштайгы ийи неделязында республикада чаа коронавирус инфекциязындан аараан 19 кижи илереттингенин, ТР-ниң Кадык камгалал яамызы дыңнаткан. Аарыг кижилер чогуур эмнээшкинни ап турар. Чаа халдавыр-биле демисел эки деңнелде чоруп турза-даа, коронавируска удур тарыышкынның темпизин кошкатпас дээн специалистерниң бодалынга республика Баштыңы чөпшээрешкен.


Возврат к списку