Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның лицензия бээр албаны корум-чурум камгалаар органнар-биле кады чажыт арага садыг-саарылгазындан 32 муң литр продукцияны хавырган

Тываның лицензия бээр албаны корум-чурум камгалаар органнар-биле кады чажыт арага садыг-саарылгазындан 32 муң литр продукцияны хавырган 01.02.2024

Тыва Республиканың ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге лизенция бээр база хайгаараар албаны республиканың корум-чурум камгалаар органнары-биле кады, 2023 чылда арага продукциязын үүрмектеп садар адырда 278 чурум үрээшкиннерин илереткен.

Лизенция бээр албанның ажылдакчылары кирген ведомстволар аразының рейдилери республиканың чурттакчылыг черлеринче, ол ышкаш «Ак» биле «Шивилиг» орук-патруль албанының постуларынче неделя санында үнүп, 32 муң ажыг литр чажыт арага продукциязын хавырган. Албанның удуртукчузунуң албан-хүлээлгезин күүседип турар Эртине Намдан хайгаарал ведомствозунуң эрткен чылда ажыл-чорудулгазының түңнелдерин коллегия хуралында илеткээн.
Албанның корум-чурум камгалар органнар-биле кады дээштиг ажылының сөөлгү болуушкуну январь ортан үезинде, «Шивилиг» постузу таварыштыр 1185 литр пиво продукциязын эрттирип бар чорда илереткеш, хавырганы болур.

2022 чылдан бээр албанның хыналдалар эрттирерин кызыгаарлаан-даа болза, ажылдакчылар профилактиктиг хемчеглерни уламчылап турар. Кызыл хоорайда база Эрзин кожуунда үш садыг чаңгыс эвес удаа чурум үрээш, лизенциязын алдырткан, Кызыл хоорайда «Кайлас» ресторанының арага продукциязы үүрмектеп садар лизенциязын күш чок болдурган.

Арага продукциязы садып-саарар адырда хоойлу-чурум үрекчилеринге 280 муң рубльга административтиг торгаалды салган.

Республика девискээринде арага продукциязын садып-саарар чөпшээрелдиг 72 организация бар, оларның эң хөйү – Кызыл хоорайда. 2023 чылда Албан арага продукциязын үүрмектеп садар адырдан 6,6 млн рубль хемчээлдиг үндүрүгге хамаарышпас орулганы республика бюджединче киирген, эрткен чылдың ол үезинге деңнээрге 5 катап хөй. Арага продукциязынга акцизтерни үлээш, арага продкциязын ажык-чарлыг садып-саарганындан республика бюджединче 139,2 млн рубльди кииген, планны 28 хуу азы 30,3 млн рубльга ажыр күүсеткен.
Тыва Республиканың ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге лизенция бээр база хайгаараар албанның ажыл угланыышкыннарының бир хевири - арага продкуциязын үүрмектеп садып турарынга чөпшээрел барын хынаары.


Возврат к списку