Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның көдээ эмнелгелери чаа реанимация автомобильдерин алган

Тываның көдээ эмнелгелери чаа реанимация автомобильдерин алган 06.09.2021 Бөгүн, Тываның Баштыңы албан-хүлээлгени күүседип турар Владислав Ховалыг көдээ черлерде кожуун деңнелдиг дүрген эмчи дузазын көргүзүп турар станцияларга 20 автомашина дүлгүүрлерин тывыскан. 13 кожуун төп эмнелгелериниң база Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Улуг-Хемниң муниципалдар аразының эмнелге төптериниң болгаш Республиканың дүрген дуза төвүнүң кол эмчилери «УАЗ», «ГАЗель» маркалыг чаа автомашиналарның дүлгүүрлерин алган. 2023 чылга чедир Россия Федерациязының субъектилеринде дүрген эмчи дуза парыгын база школа автобустарының парыгын чаартыр Президентиниң Айыткалы күүсеттинип, республикага автомашиналар келген.
Владислав Ховалыг чаа техника алыкчыларынга байырны чедирбишаан, Владимир Путин чурттуң суурларын, хоорай хевирлиг суурларны база бичежек хоорайларны дүрген эмчи дузазы чедирер беш муң хире автомобильдер-биле хандырар даалганы бергенин сагындырган. Тывада дүрген эмчи дузазын көргүзеринге чугула дериг-херекселдер-биле чепсегленген 20 реанимация машиназы үлелге-биле келген.
Тываның Баштыңы албан-хүлээлгениң күүседикчизи “чонга үр үеде бараан болур кылдыр транспортун камнаарын” эмнелге албан черлериниң удуртукчуларынга чагаан.
«Ульяновскиниң автомобиль заводу» КХН база «ГАЗ» автозавод» КХН «УАЗ» марканың чеди база «ГАЗ» марканың 13 автомашиналарын ээлеринге хүлээткен.
Сүт-Хөлдүң төп кожуун эмнелгезиниң кол эмчизи Лидия Ондар В класстың «УАЗ» машиназын алган. Бирги реанимация дузазын көргүзеринге херек дериг-херекселдер-биле автомобиль четчелеттингенин чугаалаан. Эң кол чүүл – автомобильдиң чоруу тура-дүшпес.
«Бистиң кожуунувус бедик даглыг черде болгаш, оруктары багай. Ылаңгыя Сүт-Хөл хөлдүң эдээнде тайга-даксыл черде аалдарже чедери дыка берге. Дөрт машинавыс бар, оларның бирээзи үнүүшкүн үне бээр болза, четтикпейн баар. Уруглар салбырынга база иштиг херээженнер дажыырынга база бир транспорт херек. Бо «УАЗ» - биске дыка улуг өмек-дөмек болур» - деп, эмчи чугаалаан.
Бөгүнде Республиканың дүрген эмчи дуза база айыыл-халаптар медицина төвү, муниципалдыг деңнелдиң 16 станциялары (салбырлар база пунктулар) дүрген ачы-дуза албанын тургузуп турар. Ында 13 кожуун төп эмнелгелери биле 3 кожууннар аразының эмнелге төптери бар.
Регионнуң Кадык камгалал яамызының медээзи-биле алырга, бөгүнде дүрген дуза албанында бар автомобильдерниң 36,1 хуузу эргижирээн. Президентиниң даалгазы езугаар, сөөлгү беш чылда республиканың эмнелге албан черлери дүрген дузаның 122 автомашиналарын алган.Возврат к списку