Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чоннуң байырлалында

Чоннуң байырлалында 20.08.2013
Август 14-те Тываның хөгжүм-шии театрынга Республика хүнүнге тураскааткан байырлыг хурал болуп эрткен. Ук хемчегге тыва интеллигенцияның төлээлери, Тыва Республиканың тургустунарынга улуг үлүг-хуузун киирген хоочуннар, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң), ТР-ниң Чазааның төлээлери киришкен. Байырлыг хуралга Тыва Республиканың Баштыңы — Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол сөс ап чүве чугаалаан:

— «Август 15 — Тываның төөгүзүнде онзагай хүн. 92 чыл бурунгаар Суг-Бажынга бүгү Тываның арат-чону чыглып алгаш, кажан-даа туруп көрбээн күрүне тургузуун дугуржуп чугаалашкан. 9 кожууннуң төлээлери аразында изиг-изиг маргыжып турган дээрзин амгы үеде кадагалаттынып арткан материалдар бадыткап турар. 1921 чылдың август 15-те бүгү Тываның тургузукчу хуралының бадылаанын езугаар Таңды Тыва улус күрүнези деп күрүне чер, делегей кырынга тургустунган. Өгбелеривистиң эрес-дидим чоруунуң, мерген угаанының ачызында, акы-дуңма орус чоннуң дорт киржилгези-биле тыва күрүне төрүттүнген. Биче буурай чурттап чораан малчын араттарның хостуг чурттаар изиг күзелиниң дээди чадазының боттанганы ол. Ынчангаш Республика хүнүн таварыштыр бүгү Тываның чонунга изиг байырны чедирип тур мен».

Ол ышкаш Шолбан Кара-оол ТАР-ның бурунгаар депшилгезиниң дугайында тодаргай чугаалаан. Тыва Республиканың тургустунарынга кол черни ээлээн Буян-Бадыргы Монгуш биле Иннокентий Сафьяновту чон сактып, оларның алдар-адынга мөгейип чоруур ужурлуг. Буян-Бадыргының тураскаалын келир чылын Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чылынга эртер байырлыг хемчеглер үезинде ажыдар дээрзин Чазак Даргазы чугаалаан. Россия чергелиг эртер байырлалга белеткел ажылдары шыңгыы чоруп турар.

Ол ышкаш чыылганнарга ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) даргазы Каң-оол Даваа, кол федералдыг инспектор Александр Попов байыр чедирген.

Байырлыг хуралга Тываның хөгжүм-шии театрының хоочун артизи Анна Оюновна Ширин-оолга «Россия Федерациязының алдарлыг артизи» хүндүлүг атты тывыскан. Ча адарының талазы-биле тренер Евгений Викторович Тутатчиковту «Ада-чурттуң мурнунга ачы-хавыяазы дээш» ордениниң ийиги чергезиниң медалы-биле шаңнаан. Бо хоочун спортчу аажок хөй оолдарны шын орукче киирип, оларның спортче чүткүлүн күштелдирген. Оларның бирээзи — паралимпий оюннарының тиилекчизи, алдын, хүлер медальдарның эдилекчизи Михаил Оюн. Чаа-Хөл кожуун чагыргазының архив ажыл-агыйының хоочуну Дегут Монгушевич Демчикке «Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы», Кызылдың №1 профессионал училищезиниң сан башкызы Маадыр-оол Мөңге-Чаянович Сааяга «Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг аттарны тывыскан. Республиканың уруглар эмнелгезиниң анестезиолог-реанимолог эмчизи Николай Алексеевич Паркаевке «Тыва Республиканың кадык камгалалының алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты тывыскан.

Байырлыг хемчег күрүнениң ыры болгаш танцы «Саян» ансамблиниң, ол ышкаш Кыдат, Моол, Бурят, Калмык республикаларның төлээлериниң киржилгези-биле концерт, оюн-тоглаа-биле доозулган.

Алдынай Бады-Хоо.

"Шын" солун № 95 2013 чылдың август 17

Возврат к списку