Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның Камгалал яамызы тыва эки турачы Оюн Сенгииниң дугайында номну үндүрген

Россияның Камгалал яамызы тыва эки турачы Оюн Сенгииниң дугайында номну үндүрген 09.12.2022

Россия Федерациязының Камгалал яамызының архив материалдарының чыындызы-биле тургускан «Дайынчы Сенгии Оюн Чымчак оглу» деп чүгле чаңгыс санныг үндүрүлгени Тывага таныштырган. РФ-тиң Камгалал яамызы тодаргай тыва эки турачыга тураскааткан аңгы номну бир дугаар үндүргени ол.

Декабрь 8-те ТР-ниң Национал музейинге номну таныштырган хемчегге тыва парламентиниң депутаттары, «Тыва эки турачыларның салгалдары» ниитилелдиң кежигүннери, Оюн Сенгииниң дөргүл-төрели, ооң төрүттүнген чери Ээрбек суму чагыргазының төлээлери, суур школазының башкылары болгаш өөреникчилери киришкен.

Тыва эки турачы Сенгии Оюн Чымчак оглу балыглангаш, тыва аъттыг шериг эскадронундан чыдып кааш, өске шериг кезээниң шериглери-биле Японияның Квантун армиязы-биле дайын үезинде, Манчжурияга бажын салган деп, республиканың чону ынчаар билип чораан.

Бо чайын РФ-тиң Камгалал яамызының архив документилерин ажык-чарлыг ажыглалче үндүргени-биле, чаа медээлер билдинип келген. Оюн Сенгии эмнелгеден үнгеш, немец-фашисчи Германия-биле улаштыр демисежип, 1944 чылдың октябрьда Чөөн Пруссияның девискээринге мөчээн бооп турар. Гвардияның анаа дайынчызы Оюннуң коргуш чок, эрес-дидимин көргүскени дээш Кызыл Тук ордени-биле (офицер шаңнал) шаңнаан. 1944 чылдың октябрь 16-да тулчуушкун үезинде 39 немец солдаттарны база офицерлерни узуткаан. Ол дээш Ада-чурт дайынының ордениниң I чергези-биле шаңнаткан. Беш хонук эрткенде, Чөөн Пруссияның иштинге тулчуушкун шөлүнге ол маадырлыы-биле мөчээн.

Амгы российжи армия боттарының кырган-ачаларының хостакчы, камгалакчы даалгазын уламчылап турар. Бөгүн бистиң шериглеривис Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында боттарының маадырлыг өгбелери ышкаш ада-чуртташтарының амы-тынын болгаш хосталгазын камгалаар дайынчы даалгаларны төлептиг болгаш шынчы күүседип турарлар. Оларның үлегер-чижээнге амгы салгалды кижизидип өстүрер херек. Ынчангаш төөгүнү хажытпайн, өөренип, дайынчыларның салым-хуузун шинчилеп, оларның дугайында аныяктарга чугаалап чорууру чугула деп,таныштырылганың киржикчилери чугаалаан. Эки турачы Оюн Сенгииниң салым-чолу – Төрээн чуртка бердингениниң, эрес-дидим чоруктуң шак ындыг чижектериниң бирээзи болур.


Возврат к списку