Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада экология болгаш бойдус хүрээлеңин камгалаар адырда 2022 чылдың түңнелдерин үндүрген

Тывада экология болгаш бойдус хүрээлеңин камгалаар адырда 2022 чылдың түңнелдерин үндүрген 03.11.2023

Тываның Арга-арыг болгаш бойдус ажыглалының яамызы 2022 чылда долгандыр хүрээлелдиң байдалы болгаш ооң камгалалының дугайында күрүне илеткелин республика чазаанче киирген. 147 арындан тургустунган документиде регионда экологтуг байдалга ажыл-агый ажыл-чорудулгаларының уржуктарын айытпышаан, тодаргай анализти кылган.

Чүгле бойдус камгалаар ведомстолар база албан черлериниң эвес, а экология камгалалынга дорт хамаарылгалыг прокуратура, ОБЯ, өөредилге, көдээ ажыл-агый яамылары дээш, өске-даа организацияларның дыңнадыглары илеткелде кирген. Илеткелден республиканың агаар-бойдузунуң, сугларының, арга-арыг фондузунуң байдалының дугайында тодаргай информацияны билип ап болур.

Биологтуг курлавырларны камгалаарының, минералдыг-чиг-эт баазазын шииңгээдириниң контролю, чер ажыглалы, бүдүрүлге база бок артынчылары-биле ажылдаар айтырыгларны аңгы кезектерде таныштырган. 2022 чылда долгандыр хүрээлел, ону экижидер болгаш камгалаар адырда күрүне программаларын боттандырганының дугайында илеткел база докладта бар.

Республика найысылалында агаар хирлендирген бүдүмелдер хемчээли 2021 чылга деңнээрге 15 хуу көвүдээн. Ону энергетика бүдүрүлгелери, котельнаялар, автотранспорт, одаар суугулуг өрегелер ышталдырып турар. Хоорайның ыштыы сөөлгү 7 чылда бедик хевээр арткан.


Возврат к списку