Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг биле Павел Акилин Кызылдың чаа микрорайоннарын электри четкилеринге кожарын сайгарып чугаалаан

Владислав Ховалыг биле Павел Акилин Кызылдың чаа микрорайоннарын электри четкилеринге кожарын сайгарып чугаалаан 30.03.2022 Тыва Республиканың баштыңы Владислав Ховалыг биле «Россети Сибирь» ПАН-ның чиңгине директору Павел Акилин база катап ужуражып, республиканың ам тудар тудугларын, Кызыл хоорайда туттунган «Московский», «Иркутский», «Тиилелгениң 70 чылы», «Спутник», «Спутник 2» чаа микрорайоннарны чырык четкизинге кожарын, ол ышкаш регионнуң үлетпүр болгаш социал адырында кол инвестиция төлевилелдериниң техниктиг кожулдазының дугайында чугааны кылган. Павел Акилин 2022 чылда Тываның электроэнергетиказынче углаан инвестициялар хемчээлин дыңнаткан: «Республиканың электри четкизинче инвестицияны киирерин уламчылаар бис. Бо чылын четкини эде тудуп, чаартырынче 335 миллион рубльди тускайлаан. Кызыл хоорайда хөй аалдыг чаа бажыңнарны, уруглар садтарын болгаш социал объектилерни четкиге кожарынче онза кичээнгей салдынган». 2022 чылдың септелге программазы-биле трансформатор подстанцияларының дериг-херекселдерин, чагыларны, удазыннарны септеп солуур ажылдар ам-даа уламчылаар. «Арыг агаар» федералдыг программаже Кызылды киирер айтырыгны база чугаалашкан. Ыштыг агаарны эвээжедири-биле, чер бажыңнарны электрилиг котелдарга кожарының айтырыын база көрген. Хөй санныг бажыңнарны ынчаар кожарынга улуг белеткел херек – электри четкилерин эде чаартыр. Ийи тала ол айтырыгны өөренип, четкини септеп, чаартырының хемчээлин, кылыр ажылдарны баш бурунгаар санап көөр деп, Ховалыг биле Акилин дугурушкан. «Россети Сибирь» ПАН-ның Тывада кылдынган улуг төлевилелдеринге – Каа-Хем суурда бедик шынарлыг автоматчыткан подстанцияны тудуп, 0,4-35 кВ четкини бүрүнү-биле чаартып, чырык энергиязын боду санаар системаны кииргенин сагындыраал.

Возврат к списку