Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада хөй ажыл-чорудулгалыг үшкү өг-бүле төвү ажыттынган

Тывада хөй ажыл-чорудулгалыг үшкү өг-бүле төвү ажыттынган  13.06.2024

Кызыл кожуунда хөй ажыл-чорудулгалыг өг-бүле төвүн байырлыг байдалга ажыткан. Регионнуң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы ажы-төлдүг өг-бүлелерге бүгү талалыг дүрген дузаны көргүзер сорулга-биле республикада үш дугаар төптү ажыткан.

Россияның Күш-ажыл яамызы биле Fмыдыралдың берге байдалында таварышкан уругларны деткиир фонд шенелде төлевилелди боттандырып турар. Төптерниң кол ажылы – дуза дилеп келген өг-бүлелерни айтырыг шиитпирлеттингиже үдээри. Эрткен чылын Улуг-Хем кожуунга база Кызыл хоорайга хөй ажылдыг төптер ажыттынган.

"Хөй ажы-төлдүг өг-бүле ниитилелдиң таваа база амыдырал чуртталганың нормазы апаар болганда, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткиир ужурлуг бис – деп, чазак даргазының оралакчызы Орлан Сарыглар албан чериниң ажыдыышкынының үезинде демдеглээн. – Бистиң Тывада хөй ажы-төлдүг 32 муң ажыг өг-бүле бар болганда, ол эң чугула болгаш кол айтырыг".

Кызыл кожуунда хөй ажыл-чорудулгалыг өг-бүле төвү – ада-иелер уруг-дарыы-биле үезин эрттиреринге бүгү-ле байдалlарны тургускан таарымчалыг, амгы үениң аянныг шөлү апаар. Ооң тургузуунда дүрген психологтуг дуза кадарының база шалыпкын хөделириниң, социал ачы-дуза болгаш социал үделгениң, информастыг-методиктиг ажыл салбырлары бар.

"Өг-бүлелерге бүгү талалыг деткимчени көргүзер бис – деп, төптүң директору Аяс Саая чугаалаан. - Специалистер бирги хүлээп алыышкын үезинде өг-бүлениң хереглелин тодарадыр. Анаа МФЦ-лерден ылгалы, өг-бүле чаңгыс специалистен консультацияны ап, ол-ла черге шупту социал ачы-дузаларны алыр аргалыг”.

Амыдыралдың берге байдалынга таварышкан өг-бүлелер, инвалид уруглар кижизидип турар ада-иелер, эвээш орулгалыг өг-бүлелер база Кызыл кожууннуң долу эвес өг-бүлелери төптен дузаны ап болур.


Возврат к списку