Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Балыкчының хүнүн Тывада республика маргылдаазы-биле демдеглээн

Балыкчының хүнүн Тывада республика маргылдаазы-биле демдеглээн 14.07.2015
 Тывада Балыкчылар хүнүн Чеди-Хөл кожууннуң Элегес хемге балыктаарының маргылдаазы-биле демдеглээн. Республикада аңнаашкын ажыл-агыйының тургустунганындан бээр 70 чылынга база Улусчу ужур-чаңчылдар чылынга тураскааткан маргылдааны Тываның дириг амытаннар делегейиниң объектилерин болгаш сугнуң биологтуг курлавырларын камгалаар талазы-биле комитет биле Элегес суурнуң чурттакчызы, балыктаар спорттуң хоочуну Андрей Самбу организастап эрттиргеннер. 
  Маргылдаага Каа-Хем, Бай-Тайга, Сүт-Хөл, Улуг-Хем, Чеди-Хөл, Танды, Кызыл кожууннардан база Кызыл хоорайдан балыктаарынга сонуургалдыг 53 кижи киришкен. Маргылдааның бирги чадазында «кургаг чемиш» кылырынга мөөрей болган. Аңаа Кызыл хоорайдан 22 чыл стажтыг балыкчы Николай Неволинге дүргениниң болгаш шынарының талазы-биле 10 балыкчының чаңгызы-даа бырашпаан. Бо мөөрейге балыкчының шаңналы – «Балыкчының күзели» садыгның сертификады. 
  Дараазында спортчу маргылдаа – балыктаар сапык идиктерлиг хол бөмбүүнге ойнаары. Ойнаар шөлче үнген дөрт командадан Элегес суурнуң балыкчылары шылгаараан. Ийиги черни Каа-Хем кожуундан, үшкүзүн Чеди-Хөлдүң Чал-Кежигден спортчулар ээлээн.
  Балыктарның аттарын билиринге маргылдаа хөйнүң сонуургалын болдурган. Мөөрейниң киржикчилери Тываның сугларында балыктарның баштай орус адын, оон тыва дылда аттарын адавышаан, бижээннер. Төнчүзүнде кадыргыны тыва дылда 8 аңгы адаары илереттинген. 
  Бойдус чурумалдыг «Калбак кежиг» деп черге үш шак дургузунда балыктаарының маргылдаазы эрткен. Чурум езугаар сыырткыыш чүгле ийи илбектиг болурун, узуну 20 см-ден бичии балыктарны база «кызыл дептерде» мыйыт биле белди хемче катап салыптарын балыкчыларга хүлээндирген. 
  Чеди-Хөл кожууннуң Элегестен Херел Оюн эң-не улуг – 1кг 300 грамм деңзилиг кадыргыны туткаш, бирги черни ээлээн. Ийиги черде Каа-Хем кожуундан Эртине Доспанның олчазы - 710 грамм кадыргы. Үшкү черни ээлээн Сүт-Хөлдүң спортчузу Эртине Сарыглар эң-не хөй балыкты база туткан. Маргылдааның эң бичии киржикчизи, Кызылдан 13 харлыг Дожу-Моге Донгак биле эң-не узун назылыг балыкчы дээш Каа-Хем кожуундан Калим Донгак тускай шаңнлдарга төлептиг болган. Спортчу балыктаашкын маргылдаазының кара чаңгыс херээжен киржикчизи, Каа-Хем кожууннуң Бояровкадан Ай-Кыс Ооржакка тураскаал белекти тывыскан.

Возврат к списку