Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Аныяк эртем» эртем-практиктиг конференцияже Тываның аныяк шинчилекчилерин чалаан

«Аныяк эртем» эртем-практиктиг конференцияже Тываның аныяк шинчилекчилерин чалаан 12.09.2022 Республика Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институду «Аныяк эртемденнер болгаш специалистер эвилели» регионнуң хөй-ниити организациязы-биле кады октябрьның 25, 26 хүннеринде Кызыл хоорайга эртер “Аныяк эртем” республиканың эртем-практиктиг конференциязынга киржир кылдыр өөреникчилерни болгаш студентилерни база чалаан. Тыва Республиканың Баштыңының хамааты институтту хөгжүдеринче угланган грант боттанылгазы-биле конференцияны эрттирер.
Тиилекчи 34 төлевилелдер санында «Аныяк эртем» республиканың эртем-практиктиг конференциязын база деткээн. Эртем-шинчилел ажылдарынче ниити өөредилге черлериниң өөреникчилери биле ортумак профессионал өөредилге черлериниң сургуулдарын хаара тудары - конференцияның сорулгазы.
Конференция дараазында темаларга ажылдаар:
1. Төөгү, археология база этнография – «Тываның баштыңнары» кол темалыг (М.Х. Буян-Бадыргының 130, Х.А. Анчимаа-Токаның 110, Ч-Д.Б. Ондарның 90, Ш.Д. Ооржактың 80 харлаанынга база өскелерниң-даа);
2. Культура, уран чүүл база шажын – «Россияда улусчу уран чүүлдүң база чоннарның материалдыг эвес культурлуг өнчү-салгалының чылы» кол темалыг;
3. Дыл, литература база аас чогаал – «Төрээн дылы – чоннуң сагыш-сеткили» кол темалыг;
4. Экономика, социология база политология – «Тывада чаа шиитпирлерниң чылы» кол темалыг;
5. Инновация технологиялары – «IT-технологияларның хөгжүлдези» кол темалыг.
Конференцияның киржикчилериниң составын үш бөлүкке чарган:
I бөлүк – Тыва Республиканың ниити ортумак өөредилге черлериниң ортумак (7-9) класс өөреникчилери;
II бөлүк – Тыва Республиканың ниити ортумак өөредилге черлериниң улуг (10-11) класс өөреникчилери;
III бөлүк – Тыва Республиканың ортумак профессионал өөредилге черлериниң сургуулдары.
Конференцияга киржир күзелдиглер дараазында шөлүгде
https://tigpi.ru/anyyak-ertem/ чагыгны долдургаш, 2022 чылдың октябрь 8-ке чедир киирер. Илеткелдер болгаш статьяларның сөзүглелдерин 2022 чылдың октябрь 15-ке чедир бо электроннуг адресче - smus@tigpi.ru чорудар.
Оргкомитеттиң адрези: 667000, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Кочетов кудумчузу, б. 4, ТИГПИ. E-mail: igi@tigpi.ru Тел.: +7 (39422) 2-39-36.
Тайылбыр алырда дараазында кижилерниң телефоннарынче долгаар: Ондар Чойган Геннадиевич, 89133595504, Чыргалан Солангы Юрьевна, 89232634405.

Возврат к списку