Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның школаларының автопарыгында чаа автобустар немешкен

Тываның школаларының автопарыгында чаа автобустар немешкен 01.12.2022

Тываның эвээш комплектилиг көдээ школаларының, школа-интернаттарның, лицейлерниң база республиканың немелде өөредилге төвүнүң директорлары чаа школа автобустарын хүлээп алган. Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыг пассажир транспортунуң дүлгүүрлерин байырлыг байдалга дамчыткан. Губернатор чаа этти алганы дээш байыр чедиргеш, техниказын камныг эдилеп, чолаачыларны таптыг шилип алырын чагаан. Республиканың школа автопарыгы 26 санныг көжүп чоруур составты немей алганы ол.
Чаа транспортту Каа-Хем кожууннуң ыраккы Сизим, Эрзин кожууннуң Бай-Даг биле Нарын, Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы, Тожу кожууннуң Тоора-Хем, Тес-Хем кожууннуң Ү-Шынаа суурларының школалары алган.
Найысылалдың ыраккы микрорайоннары- Спутник, Вавилин ээтпээнден база солагай талакы дачалардан өөреникчилерни сөөртүр кылдыр 3,12 дугаарлыг школаларны, 5 дугаар гимназияны чаа автобустар-биле хандыртынган .
Республиканың өөредилге адырын чаартыр дээш Тываның эрге-чагыргазы доктаамал ажылдап, школа автобустарының автопарыгын чаарткан. Бо чылын 26 чаа автобустарны алган. А сөөлгү ийи чылда ниитизи-биле республика 69 чаа транспорт аймаан алган.
Школа автобустуг болуру, өөреникчилерниң айыыл чок чоруун магадылап турарын Владислав Ховалыг демдеглээн. Школа командаларын маргылдааларже, конкурстарже, солун экскрусияларже чорудуп, дыка хөй ажыктыг чүүлдерни кылып ап болур.
Пассажирлер сөөртүрүнге соңгу чүк байдалдарынга таарыштыр кылган автомашиналарны ада-чурт заводтарынга – Горькийниң автомобиль заводунга («ГАЗ») база Павловтуң автобус заводунга («ПАЗ» бүдүрген. Бо автобустар көдээ черлерде оруктарның берге участоктарынга боттарын көргүскен идегелдиг эт. Машиналарның шуптузун ГЛОНАСС системазы-биле дерээн.
Школа автопарктарын чаартыры “Чаңгыс демниг Россия” партияның улусчу программазынче кирип турар болгаш, ол айтырыгны шиитпирлээринге немелде акшаландырыышкынны чедип алган.


Возврат к списку