Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг Тываның төөгүзүнүң чаа өөредилге номун тургузарын саналдап үндүрген

Владислав Ховалыг Тываның төөгүзүнүң чаа өөредилге номун тургузарын саналдап үндүрген 30.05.2022 Тывада өөреникчилерге республиканың чаа төөгү номун чыып тургузар ажыл эгелээн. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг 2022 чылда бодунуң айыткалында мурнады кылыр ажылдарның бирээзи кылдыр төлевилелди боттандырарын ол айыткан.

Амгы үеде школачыларның өөренип турары Тываның төөгү номун 1996 чылда тургускан. Эрткен бо 25 чылдың дургузунда, делегейде болгаш чуртта, ооң иштинде республикада дыка хөй чүүлдер өскерилген. 90 чылдарның эгезинден бо хүннерге чедир болуушкуннарны база ооң утказын билири, өртемчейже көрүүшкүннү шын угаап-медерээри чугула деп, Владислав Ховалыг санаан.

Чуртка болгаш ооң регионнарынга эрткен үени дөзүнден эде көрүп, өскертир дээн оралдажыышкынныг үезинде төлевилел чугула херек. Чоннарның чаңгыс демин бузуп, Россияны иштинден суларадыры –күткүүшкүннерниң сорулгазы ол. Ынчангаш чаа политиктиг хоозун чугааларның база аңгы-аңгы төөгү “фейктериниң” өөредилге шөлдеринче кирип кээринден ол ылап камгалал болур ужурлуг деп хуралдың киржикчилери санаан.

«Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң эртемденнери база өөредилге номун тургусчуп турар. Ужуражылгада төөгү башкыларының санал-оналдарын дыңнап, ам чүнү ажылдап кылырын сайгарып чугаалаштывыс. Оон аңгыда төөгүвүстү боттарының холдары-биле кылышкан кижилерни – Георгий Чоодуевич Ширшинни база Чимит-Доржу Байырович Ондарны сайгарылгалыг чугааже чаладывыс» - деп, Тываның Баштыңы соцчеткилерде бодунуң арынында дыңнаткан.

Возврат к списку