Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«АЗИЯ ТӨВY» Италиядан чедип келген

«АЗИЯ ТӨВY» Италиядан чедип келген 04.09.2014

Азияның географтыг төвүнүң чаа тураскаалы субботада Кызыл хоорайда Италиядан чедип келген. 

Бо болуушкунну Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чүгле төөгүлүг эвес, өөрүшкүлүг деп үнелээн, чүге дээрге ооң Тывага чедир эрткен оруу узун болган. Ол Украинаның чөөн талакы кезиин тавартыр чорупканы Чазак Даргазын дүвүреткен, чүге дээрге ооң оруу аңаа саадай берип болур.

Суббота кежээзинде Тываның Баштыңы болгаш Тывага дыштаныры-биле келген сураглыг кинорежиссер Федор Бондарчук чаа скульптураны сонуургап көргеннер, ооң чаражы аалчыны аажок магадаткан. Хөй-ле кижилер адааргалдан чарлы бээр боор деп, ол баштактанган. «Азия төвү» тураскаалдың орнунга чаа композицияны скиф аян езугаар делегейге ат-алдарлыг скульптор Даши Намдаков тыва чурукчулар-биле кады тургускан дээрзин Шолбан Кара-оол аалчыга тайылбырлаан.

Солун чүве чүл дээрге, тураскаалды көрдүнген черинге чогуур негелде езугаар тургузары-биле итали мастерлерниң боттарының Тывага чедип келгени болур. Байырлалдар эрткен соонда тураскаалга немелде чырыкты тургузар деп, республика удуртукчузу бүзүреткен.

Ол дээрге чер бөмбүрзээн тудуп турар үш арзылаң-дыр. Даштындан көөрге ол совет үениң байдалын көргүзүп турган тураскаалга дөмей. А херек кырында ол өгбелерниң шажын-чүдүлгезин, будда культуразының чажыттарын, бурунгу уран чүүлдүң демдектерин көргүзүп турар, шак ынчаар Азияның географтыг төвүнүң овур-хевирин тургузуп, делегей хемчээлдиг онза тураскаал болурунуң аргазын берип турар деп, итали эксперттер санааннар.

Ол дээрге «Азия төвү» деп скульптуралыг тураскаал-дыр, ону Енисейниң чаарттынган эриинге тургузар деп, Шолбан Кара-оол аалчыга тайылбырлаан. Чөөн чүктүң улу деп амытанының дүрзүзү, бедик стелла болгаш аң-мең аймааның хевирлери дээрже согунналып үнген дег көстүр. Олар дээрге будданың горосковун тургузар дириг амытаннар-дыр.

Даши Намдаков ол ажылы дээш эксперттерниң чогумчалыг үнелелин алган, делегей шаңналынга болгаш Пьетрасанта хоорайга «Чылдың чурукчузу» деп атка төлептиг болган дээрзин сагындыраал. Ол хоорайга сураглыг Микеланджело кайгамчык ажылдарын кылып турган. Бурят мастер бедик шаңналды «Хааннар аңнаашкыны» деп композиция дээш алган. Возврат к списку