Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Ми-8-тиң дугайында: эң кол чүүл – истекчилерге ажылдаар арганы бээри

Тываның Баштыңы Ми-8-тиң дугайында: эң кол чүүл – истекчилерге ажылдаар арганы бээри 11.08.2015
 Понедельникте аппарат хуралынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Тываавианың» Ми-8 вертоледунуң озал-ондакка таварышканының байдалдарын болгаш черин тодарадыр хемчеглер дугайында айтырыгны көдүрген. Агаар суднозунуң аңдарылганының чылдагааннарын истээр штабка ниити кады ажылдажылганы дагзып, МИЧ-терге мөчээн кижилерниң дөргүл-төрелиниң сагыш-сеткил болгаш этниктиг норманы сагып, медээлерни чырыдарын сүмелээн. 
  РФ-тиң ОБЯ ТР-де КЭ удуртукчузу Андрей Назаров, озал-ондак болган черден 7 км-де Тываның дилээшкин-камгалал отрядының күжү-биле ийи лагерьни тургусканын дыңнаткан. Авиакатастрофа болган черже өске кижилерни чоокшулатпазы-биле ИХЯ ажылдакчылары таңныылды организастаан. Истелге бөлүүн чедирип-эккээринге болгаш мөчээн кижилерниң мөчүзүн дажыырынга херек чүүлдер-биле камгалакчылар чепсегленген. Күрүне аразының авиация комитединиң комиссия даргазы Владислав Акентьевке удурткан истекчилер бөлүү улуг-хүнде Кызылда ужуп келген. Понедельникте озал-ондак болган черже ужары көрдүнген турган. Андрей Назаровтуң чугаазы-биле алырга, истелгени чорударынга бүгү белеткел ажылдарын чоруткан. 
 Оперативиг истелге бөлүү озал-ондактың чылдагаанын ол-ла черинге тодарадыр. Оон мөчүлерни Кызыл хоорайже эккелгеш, ДНК экспертизазын чорудар. ДНК экспертизазы бир хире ай чеде бээр, ынчалза-даа Күрүне аразының авиация комитединиң комиссия даргазы Владислав Акентьев ону дүргедедири-биле РФ-тиң Чазанче дилегни киирерин мөчээн кижилерниң төрелдеринге аазаан. Ынчангаш мөчээн кижилерниң чоок төрел-дөргүлүнден бичии шыдажырын дилеп, МИ-8-тиң дүшкен черин таптыг истээринге тодаргай үе херек дээрзин дыңнаткан. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, ам кол чүве – ажылдың түңнелдериниң дугайында чаңгыс аай, шынныг медээни бээр дээш истекчилерге ажылдаар арганы тургузары деп чугаалаан. Республиканың баштыңы оралакчызы Анатолий Дамба-Хууракка чазактың талазындан кылыр ажылдарны харыылаарын дааскан. Ылаңгыя мөчээн кижилерниң төрелдеринге ачы-дузаны организастаарының талазы-биле. А.Дамба-Хуурак чоок кижилери-биле ужуражып, соталыг телефонунуң дугаарын берген. 
 Күрүне аразының авиация комитединиң комиссия даргазы Владислав Акентьев хүннүң-не 17.00 шакта МИЧ-ге хүнде кылган ажылдың түңнелдерин дыңнадыр болган. ОБЯ-ның Тывада КЭ удуртукчулары чок болган кижилерниң төрелдеринге медээни оперативтиг штабка 20.00 шакта бээр.

Возврат к списку