Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа: чуртталга субсидияларын коммунал ажыл-агыйларының агар саннарынче шилчидер

Тываның Чазаа: чуртталга субсидияларын коммунал ажыл-агыйларының агар саннарынче шилчидер 30.09.2021 Тываның Чазаа чуртталга оран-савазы база коммунал ачы-дузалары төлээр субсидияларны хамаатыларже шилчидериниң чурумунда өскертилгени киирген.
Бо айдан эгелеп акшаны субсидия алыкчыларынче эвес, а коммунал албан черлеринче дорт шилчидер. Чуртталга-коммунал ажыл-агыйлар ачы-дузазы дээш хамаатыларның агар саннарынче шилчиткен компенсациялар өскээр чарыттынып, өрелер көвүдээнинден, ындыг шиитпир хүлээп алдынган.
Амгы дүрүмнүң 5-ки пунктузу-биле, хереглекчиге көрдүнген субсидияны коммунал ачы-дузалар төлевириниң акша-хөреңгизин төлеп турар черге бээр деп, өскерткен. Азы өскээр чугаалаарга, субсидияларны ачы-дуза чедирер коммунал албаннарның банкыда агар саннарынче шилчидер. Банкылардан өскээр, азы чээли организацияларынче субсидиялар шилчитпес.
Ол ышкаш чурумнуң 6-гы пунктузунда, кадыг одаар чүүл садып алырынга көрдүнген субсидияны алыкчының банкыда агар санынче шилчидер. Бир эвес сибсидия алыкчызы кадыының байдалы-биле, азы назылап кырааны-биле банкыга барып агар сан ажыдып шыдавас болза, төлевирже чагыгны киирип, азы почта салбыры таварыштыр алырын дыңнадыр.
Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының дыңнадыы-биле алырга, республикада 18 муң ажыг өг-бүле чуртталга оран-сава база коммунал ачы-дуза төлээр компенсацияны ап турар. Ындыг болзажок 7 муң ажыг өг-бүле компенсацияларын алгаш, күрүне деткимчезиниң акша-хөреңгизи-биле коммунал ачы-дузазы дээш амдыгаа дээр төлевээн болгаш, өскээр чарыпкан. Коммунал ачы-дуза чедирилгезин ай санында төлевейн турганындан, чоннуң өрези көвүдээн.
Тываның Одалга болгаш энергетика яамызының дыңнатканы-биле алырга, август 1-ниң хүнүнде республика хереглекчилериниң чуртталга-коммунал ачы-дузалары дээш ниити өрези бир миллиард ажа берген.

Возврат к списку