Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның культура болгаш уран чүүл мастерлериниң концерттери «Россия» делгелгениң көрүкчүлерин сонуургаткан

Тываның культура болгаш уран чүүл мастерлериниң концерттери  «Россия» делгелгениң көрүкчүлерин сонуургаткан 23.11.2023

«Россия» делгелге-шуулганның шөлүнге эрткен Тыва Республиканың хүнүнде, республиканың чогаадыкчы коллективтери ВДНХ-ның кол кудумчу сценазынга “Енисейниң ужуун алган чери” деп база регионнуң экспозициязын делгээн “Көшкүн чоннуң делегейи” деп 75-ки павильонга концерттерни көргүскен.   Тыва чоннуң культуразын, ужур-чаңчыларын база амыдыралын көргүскен ыры-сам база хөөмей-сыгыт-биле согажалаан программаны москвачылар база найысылалдың аалчылары чылыы-биле хүлээп ап, сонуургап көрген.

«Енисейниң ужуун алган чери» концерт программазын Тываның национал оркестри биле «Саяннар» хөгжүм болгаш танцының национал театры ажыткан. Аъттыг база дош кырында ойнап чоруур Россияда чүгле чаңгыс үрер хөгжүм оркестр – ТР-ниң Чазааның Үрер хөгжүм оркестри ам база публиканы кайгаткан.

«Аян» бөлүктүң чаа составы «Дагын катап дарлатпас бис» деп ырызын көрүкчүлер диңмиттиг адыш часкаашкыны-биле үдээн. Роман Лудуптүң сөзүнге Чойгана Комбу-Самданның аялгазын чогаатканы «Ыдык Тывам» деп ырыны Тываның күрүне филормониязының солистери тергиин кылдыр күүсеткен. 

Бүгү-российжи ыры конкурстарының тиилекчилери, аныяк артистер Денберел Ооржак, Сайын Доржу, Ай-Кыс Кыргыс база Аяс Дамдын республиканың алдар-аттыг мастерлери-биле кады көрүкчүлерни өөрткен. 

"Алаш" аас чогаал ансамбли тываларның хөөмей-сыгыды-биле көрүкчүлерни магадаткан. Улустуң хөөмейжилери Бады-Доржу Ондар, Аян-оол Сам база Аян Ширижик тыва хөөмейниң аңгы-аңгы хевирлерин тайылбырлап, ону күүседип таныштырган.

Российжи Армияның Төп академиктиг театрының сценазынга, Россияның Камгалал яамызы биле бистиң республиканың мастерлериниң база чогаадыкчы коллективтериниң каттышкан «Уран чүүлге бараан болуп – Россияга бараалгаар» деп оюн-көргүзүү улуг болуушкун болган. Россияның улустуң артизи Игорь Бутман, Улуг театрның Аныяктарның опера программазының солизи Карина Ховалыг, Станиславский база Немирович-Данченко аттыг Москваның академиктиг хөгжүм театрының солистери Субедей Дангыт биле Камилла Исмагилова, цирк артизи Демир Хертек болгаш өскелер-даа көрүкчүлерга бараан болган.

Бөгүн, ноябрьның 23-те, Москвага хоорайга Тываның культура хүннериниң сөөлгү хүнүнде, «Саяннар» национал хөгжүм болгаш танцы театры биле А. Александров аттыг Российжи Армияның ыры болгаш поясканың академиктиг ансамблиниң артистериниң каттышкан мастер-клазы болуп эртер.


Возврат к списку