Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның Моол-биле тыва кызыгаар участогунда үш эрттирилге пунктузу апрельде ажылын эгелээн

Россияның Моол-биле тыва кызыгаар участогунда үш эрттирилге пунктузу апрельде ажылын эгелээн 04.04.2022 Россия Федерациязының Чазааның 2022 чылдың март 29-та № 656-р айтыышкыны езугаар, Моол-биле күрүне кызыгаарында чер кырының эрттирилге пунктулары таварып эртер кызыгарлаашкынны 2022 чылдың март 30-ден эгелеп соксатканын, Тыва Республиканың ИХЯ миграция айтырыгларының талазы-биле эргелели дыңнаткан. Ам российжи-моол күрүне кызыгаарында «Хандагайты», «Цаган-Толгой», «Шара-Суур» тыва участоктарда эрттирилге пунктулары таварты Россия Федерациязының хамаатылары Моолче, Моолдуң хамаатылары Россия Федерациязынче катап кирип эгелээн. 2014 чылдың сентябрь 3-те Россия Федерациязы биле Моолдуң аразында чарган дугуржулга езугаар, ийи таланың хамаатылары 30 хонук дургузунда өске күрүнениң девискээринче виза чок эртип болур эргелиг. Ындыг болзажок, өске күрүнениң девискээринге алды айның иштинде ниитизи-биле санаарга, 90 хонуктан эртир туруп болбас. Моолдуң хамаатылары Россия Федерациязынче кирерде национал даштыкы паспортун көргүзерин (назы четпээн ажы-төл ада-иезиниң паспортунда киир бижиттинген болурун, а 14-тен 18 харлыг элээдилер ада-иезиниң бижимел чөпшээрели бар болза, кызыгаарны эртип болурун) Тыва Республиканың ИХЯ миграция айтырыгларының талазы-биле эргелели дыңнаткан. Өске чуртче кирериниң бо чуруму 30 хонуктан ажыр чурттаар, азы ажылдап азы сайгарлыкчы ажыл-чорудулга-биле өске таланың күрүне девискээринче кирер деп турар бир таланың күрүне хамаатызынга хамаарышпас. Кирип турар чуртунуң хоойлужудулгазы езугаар визаны шак ындыг кижилер кылдыртып алыр апаар. Россия биле Моолдуң аразында 1995 чылдың апрельде ат салганы дугуржулга-биле, кызыгаар кожууннар чоогу девискээрлеринде доктаамал чурттап турар Моолдуң хамаатылары, Россия Федерациязының Тыва Республиканың кызыгаар кожууннарынче чаңгыс удаа кирер бижик-биле кирип болур. Моолдуң хамаатылары Россия Федерациязынче кирерде хамааты паспорту-биле кады Россия Федерациязының күрүне кызыгаарын чаңгыс катап эртер бижиин көргүзер. Россия Федерациязынче бичии када кирип келген Моолдуң хамаатылары Россия Федерациязынга келгениниң чылдагаанын база даштыкы хамаатының дугайында долу медээлиг миграция картазының талонун ап, Россия Федерациязындан үнерде база ону көргүзер ужурлуг. Өске күрүне девискээринде келген даштыкы хамаатылар ол чурттуң хоойлуларын болгаш чурумнарын сагыыры албан. Россия Федерациязының девискээринде келген Моолдуң хамаатылары 7 ажыл хүнүнүң иштинде миграция учедунга туруп алыр. Россия Федерациязында келген даштыкы хамаатылар Россия Федерациязынче, кызыгаар зонаже кирериниң, турарының (чурттаарының) чурумун, күш-ажылды чорударының дүрүмүн, ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге кызыгаарлаашкыннар киирген иммиграция дүрүмнерин сагыыры албан. Россия Федерациязының хоойлужудулга негелделерин хажыткан даштыкы хамаатыларга Россия Федерациязының Административтиг чурум үрээшкиннериниң дугайында хоойлу база Россия Федерациязының Кеземче хоойлузу езугаар административтиг база кеземче харыысалгазын онаар. Россия Федерациязынче Моолдуң хамаатыларының кирериниң (үнериниң) чурумун, түр үеде турарының (чурттаарының), күш-ажыл чорударының дүрүмүнүң дугайында немелде медээни дараазында адрестен билип ап болур: Тыва Республиканың ИХЯ миграция айтырыгларының талазы-биле эргелели, Кызыл хоорай, Комсомольская кудумчузу, б. 33, тел. 8(394-22)2-20-12, 2-07-19.

Возврат к списку