Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада, совет үе соонда, аныяктарның чуртталга кооперативи бир дугаар бүрүткеттинген

Тывада, совет үе соонда, аныяктарның чуртталга кооперативи бир дугаар бүрүткеттинген 06.07.2016
 Аныяктарның чурттаар оран-сава айтырыын шиитпирлээри-биле аныяктарның чуртталга кооперативтерин (МЖК) катап эгелээр дээн, Тываның Баштыңының саналы күүсеттинип эгелээн.  
 Аныяктарның эгелекчи бөлүү МЖК талазы-биле губернатор саналынга даянгаш, билдириишкинин бүрүткеткен. Кооперативте амдыызында 5 кижи бар, ындыг болзажок, бо 2016 чылдың төнчүзүнге чедир туттунар кооперативке кирер күзелдиг кижилерниң саны, бажыңда квартиралар санындан көвүдеп турарын, Аяс Чульдум дыңнаткан.
 Баштайгы дээрезинде тус черниң архитекторларының ажылдап кылганы 24 квартиралыг бажыңның төлевилелин ажыглаар деп шиитпирлээн. МЖК кежигүннериниң чугаазы-биле алырга, бүгү тудуг ажылдарынга 30 ажыг млн. рубль үнер ужурлуг. Кооператив кежигүннериниң пай акшазы-биле акшаландырыышкынны чорудар. Бажыңда 3 хевирниң квартиралары турар: 33 дөрбелчин метр шөлдүг 1 өрээлдиг, 39 дөрбелчин метр шөлдүг 2 өрээлдиг база 50 дөрбелчин метр шөлдүг үш өрээлдиг. Кижи бүрүзү баштайгы дээрезинде квартира өртээниң 20 хуузундан эвээш эвес түңнү ниити кассаже дужаар. Баш бурунгаар санаашкыннар-биле алырга, МЖК кежигүннеринге квартираның өртээ тус-тузунда - 1,06 млн., 1,2 млн. и 1,5 млн. рубль болур. Ол рынок өртээнден бүдүн чартык катап эвээш. 
 Ындыг болзажок аныяктарга ол хире түң безин хөй. Ынчангаш тудуггу чиигедириниң аргаларын МЖК дилеп турар деп, Аяс Чульдум дыңнаткан. Бирээде, дөзевилекчилер-биле төлевилелди эде көөрүн дугуржуп турар. Ийиде, арга-дуржулгалыг специалистерниң удуртулгазы-биле ажылдаар тудуг бригадазын МЖК кежигүннеринден тургузар. Үште, МЖК тудуунга ажыглаар материалдарны прорабтың сүмелээни-биле, боттары садып алыр. 
 «Кооператив амдыызында бүрүткеттинмээн-даа болза, ажылдар херек кырында эгелээн. Каа-Хем суурда бажың тудуунга аңгылаан черни херимнеп, девискээрин аштаан. Бо чылдың дөрткү кварталында объектини дужаарын республика баштыңы айыткан, ынчангаш шалыпкын ажылдаар-ла» - деп ТР-ниң Тудуг аямызы дыңнаткан. 
  Июнь 24-те аныяктар саммидинде Шолбан Кара-оол МЖК-ны катап эгелээр саналды идип үндүргенин сагындыраал. Республика чазаа кооператив кежигүннеринге дузалажырын, инженер инфраструктуралыг тудугга черни аңгылап, чээлилер чарыгдалдарының кезээн дуглаарын ол аазаан. Төлевилелдиң кураторунга сенатор Мерген Ооржакты томуйлааш, чазактың сайыттары-биле кады күрүне деткимчезин ажыглаарының кандыг аргалары барын өөренип көөрүн дааскан.

Возврат к списку