Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг Тываның кожууннарында Баштыңның бүрүн эргелиг төлээлер институдун халаар чадавас

Владислав Ховалыг Тываның кожууннарында Баштыңның бүрүн эргелиг төлээлер институдун халаар чадавас 15.10.2021 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг кожууннарда бодунуң төлээлерин кызырар деп шиитпирни хүлээп алган. Албан езунуң шиитпирин ТР-ниң Баштыңының Администрация база ТР-ниң Чазак Аппарадының чаартынган тургузуунуң дугайында чарлыкка чарлаар-даа болза, республика баштыңы ону соцчеткиде арыннарда дыңнаткан. Кадрлар чүъгүн өйлеп, дөмейлешкек хүлээлгелерни дүжүрүп, ажылдакчының харыысалгазын улгаттырар ужурлуг деп, ол санаан. «Оларның кол ажылы - чон-биле Тываның Баштыңының, республика Чазааның аразында харылзааны доктаамал тудары турган. Маңаа дугуруштурукчулар херек чок деп бодаар мен. Чуртташтарым-биле бодум ужуражыптар аргам бар. Ол мээң хүлээлгем-дир. Чон-биле кады болуп, оларның үнүн дыңнаар дээш, ажылдаар ужурлуг бис.Амгы үениң технологияларын, гаджеттерин ажыглап, “дорт чугаа” харылзаазы-биле оларның чагыгларын, дилеглерин боттарындан дыңнап база болур апарган» - деп, ол бижээн. Бүрүн эргелиг төлээлер кожуун чагырга даргаларының эрге-байдалын шала бадырып, харыысалганың кызыгаарын арай кошкадып турган деп, Владислав Ховалыг санаан. Ол албан-дужааалды дүжүргенинден, тус чер бот-башкарылга органнарының удуртукчуларының бот-тускайлаңы көдүрлүп, муниципалдыг тургузуг дээш харыысалга улгадыр ужурлуг. Бүрүн эргелиг төлээлер Тываның Баштыңының администрация база чазак аппарадында кирип турарын сагындыраал. 17 кожууннарда база Ак-Довурак биле Кызыл хоорайларда бүрүн эргелиг төлээниң албан-дужаалдарын ээлеп турган 19 кижи кызырылгага таваржыр. «Оларның хөй кезии арга-дуржулгалыг кадрлар, ол биске херек, ынчангаш кижи бүрүзү төлептиг ажылга баар чадавас» - деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.

Возврат к списку