Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Россияның элээдилери» стратегтиг программаның шенелде төвүн Тывада ажыткан

«Россияның элээдилери» стратегтиг программаның шенелде төвүн Тывада ажыткан 21.12.2022

РФ-тиң Президентизиниң чанында уруглар эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээниң «Россияның элэдилери» стратегтиг программазының 2022 чылда боттанылгазы-биле республикада “Лидер” элээдилер төвүн ажыдар байырлыг хемчег дүүн Кызылда Аныяктар ордузунга болуп эрткен.
РФ-тиң Президентизиниң чанында уруглар эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээниң деткиишкини-биле Россияның Чырыдыышкын яамызының эрттиргени Элээдилерниң ниитилештирилге программаларының бүгү-российжи конкурузунга тиилээш, Тыва шенелде регионнар санынче бо күзүн киргенин сагындыраал.
Элээдилер төвүн колдуунда оолдар, уругларны деткип, бирги ээлчегде, аңгы-аңгы учеттарда турарларның корум-чурумун тудуп, ниитилештирерин хандырар.
Арга-дуржулгалыг психологтар база социал педагогтар оолдар-биле ажылдаар. Төптүң программазы элээдилерниң чугаа-домаан эдип, оларның бот-өзүлдезинге база социал өзүлдезинге дузаны чедирер угланыышкынныг. Чаа төп оолдар аразында харылзажып, чугаалажыр, иштики курлавырын тып, боттарын билип, мергежил шилип алырынга, социал харылзаалар тудуп өөрениринге, боттарын көргүзеринге бүгү-ле байдалдарны тургускан шөлчүгеш апаар кылдыр ажылдаарын республиканың Өөредилге яамызы планнаан.
Регионда Уругнуң эргелерин камгалаар төлээзи Тывада элээдилер төвүнүң кол координатору болза, республиканың Өөредилге яамызының «Сайзырал» республиканың психологтуг-эмчи-социал үделге төвү - төлевилелдиң оператору кылдыр бадылаттынган.
Шак ындыг элээдилер төвү «Россияның элээдилери» стратегтиг программа боттанылгазында хаара туттунган шенелде регионнарның шуптузунда ажыттынган.


Возврат к списку