Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы кобальт бүдүрүлгезиниң артынчыларын чок кылыр айтырыгны шиитпирлээринге Красноярскиден специалистерни хаара тудар

Тываның Баштыңы кобальт бүдүрүлгезиниң артынчыларын чок кылыр айтырыгны шиитпирлээринге Красноярскиден специалистерни хаара тудар 27.02.2018
Айыылдыг артынчылар-биле ажылдаар чөпшээрелдиг Сибирьде каш санныг бүдүрүлгелерниң бирээзи - Красноярскдан «Квант» компания эрги «Тывакобальт» комбинадының артынчыларын ажыглаарының база чок кылырының аргазын көөр. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Квант» КХН-ниң удуртукчузу Сергей Бехтев-биле ол дугайын дугуржуп чугаалашкан. 
Бизнесмен Күрүне Думазының депутады база «Чаңгыс демниг Россия» партияның регионнар аразының харылзааштырылга чөвүлелиниң даргазы Виктор Зубарев-биле Тывада келген. 
Ужуражылгада Виктор Зубарев-биле Тывада партийжи төлевилелдер күүселдезиниң түңнелдерин, «Чаңгыс демниг Россияның» чаа эгелээшкиннеринге республиканың киржир аргазын чугаалашканын, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.  
«Виктор Владиславович Тывага хамаарыштыр боттуң кижизи, бистиң республиканың улуг инвестиция төлевилелдерин шимчедиринге бодунуң үлүүн киирерин кызып чоруур. Шагдагы «Тывакобальт» комбинаттың чидиг айтырыы - шыгжамырны канчаарын шиитпирлээри-биле специалисти мында эккелген. Сергей Иванович Бехтев - радиоактивтиг материалдар болгаш айыылдыг артынчылар-биле ажылдаар чөпшээрелдиг Красноярск крайда чүгле чаңгыс бүдүрүлгениң ээзи. Чүгле Хову-Аксы суурга эвес, а Улуг-Хемге база экологтуг айыылдыг кобальт артынчыларын узуткаарда чүнү кылып болурун бистиң эртемденнеривис база олар-биле боданып көөр бис» - деп, республика баштыңы дыңнаткан.
Тываның эрге-чагыргазы 1991 чылда-ла ажылын соксаткан «Тывакобальт» комбинаттың хоранныг артынчылар шыгжамырын чайладыр айтырыгны шиитпирлээрин доктаамал көдүрүп келген. Ол айтырыгны шиитпирлээр ужурлуг федералдыг ведомстволар, артынчылар шыгжамырындан экологтуг айыылды чавырылдырар хемчеглерни амдыгаа чедир чорутпаан. Артынчыларда мышьяктың хөйү онза айыылдыг дээрзин, эртемденнер дыңнаткан.  
Тываның Баштыңы РФ-тиң Президентизинге дээш, өске-даа чогуур черлерже чаңгыс эвес удаа бижип тургаш, экологтуг айыылдыг объектилерни узуткаар федералдыг программаже комбинаттың артынчыларын киирип алган. Чуртта ындыг объектилерниң саны 26, а ындыг артынчылар-биле ажылдаар тускай бүдүрүлгелерниң саны каш-ла болганындан, программаның күүселдези саадап турар. «Квант»-биле дугуржулга ол төлевилелди элээн дүргедедири чадап чок.

Возврат к списку