Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва бодунуң ИТ-курлавырын «ГосWeb» шөлчүгешче шилчидеринге белеткелди эгелээн

Тыва бодунуң ИТ-курлавырын «ГосWeb» шөлчүгешче шилчидеринге белеткелди эгелээн 04.09.2023

Тывада күрүне болгаш муниципалдыг органнарның, ол ышкаш бюджет албан черлериниң сайтыларын «ГосWeb» чаңгыс платформаже шилчидер ажыл эгелээн. Күрүне ачы-дузалар порталының баазазынга ажылдаар сайтыларның универсалдыг порталы сайтыларны чайгыс аайлап, дүрген болгаш бөдүүн болдурарынга эптиг. Оон аңгыда техниктиг айыыл чок чорукту база персоналдыг медээлерни бедик деңнелде камгалаар.
Тываның Чазаа ол айтырыгны боттандырарынга харыысалгалыг орган кылдыр ТР-ниң чурагай хөгжүлдезиниң яамызын томуйлаан. Россияның Коммуникация болгаш харылзаа яамызы-биле күрүнениң ИТ-курлавырларын чаа шөлче шилчидер талазы-биле ажылды организастаарының айтырыгларынга кады ажылдажылга дугуржулгазын чарар даалганы берген.
Ол шөлчүгеште тургустунган система эрге-чагырга болгаш тус чер бот-башкарылга органнарының, ол ышкаш күрүнениң бюджеттен дашкаар фондуларының албан езузунуң шупту сайтыларын каттыштырар ужурлуг. Хамаатылар-биле дорт кады ажылдажылга, ажыктыг чурагай сервистери болгаш информастыг хандырылга тургустунар. Чаа инфраструктураның бир эптиг аргазы – сайтыларның камгалалы болгаш администрациязы дээш ооң ажыглакчылары чарыгдал кылбас апаар.
«ГосWeb» курлавырда организациялар чаңгыс аай тургузуглуг болгаш хевирлиг сайтыны тургузуп, күрүнениң информастыг системалары-биле каттыжар аргалыг. Күрүне органнарынче киирген бижиктерни дүрген көөрүнүң, аңгы-аңгы социал ужур-уткалыг айтырыгларга электроннуг бадылаашкынның база нормативтиг эрге-хоойлу актыларынга хөй-ниити сайгарылгазының сервистерин сайтылар ажылдадыр.
РФ-тиң Комхарылзаа яамызы-биле дугуржулга езугаар, 2023 чылдың төнчүзүнге чедир «ГосWeb»-че курлавырларны шилчидерин харыылаар регионалдыг ведомстволар специалистери-биле өөредилгени организастаар. Келир чылдан ыңай Тывага сайтылар долдурар ажылдар эгелээр. Чүгле республиканың өөредилге яамызының шугуму-биле безин школалар, уруглар садтары болгаш өске-даа албан черлери 400 ажыг сайтыларын чаа шөлчүгешче шилчидер.


Возврат к списку