Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини

Тываның Баштыңының Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини 23.02.2020
Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар! Ада-чурт камгалакчызының хүнү – Россияның хамаатыларынга онзагай байырлал. Бо хүнде төрээн чурту дээш маадырлыы болгаш эрес-дидими-биле тулчуп чораан, амгы үеде Чепсектиг күштерде албан эрттирип, дайынчы даалгазын күүседип турарларга хүндүткелди илередип тур бис. Февраль 23 – бистиң хостуг, тайбың болгаш бот-догуннаан чуртталгавыс дээш аңгы-аңгы дайыннарда хөй националдыг чоннуң маадырлыг чоруун ыдыктыы-биле үнелеп чоруур Россияга ынак, шупту патриотчу кижилерниң байырлалы болур.
 Тыва Россия-биле кады чүгле 100-ле хире чылда кады базып чоруур. Ындыг болзажок бистиң эвээш санныг чонувус улуг Ада-чуртту камгалаар ыдык хүлээлгени кезээде төлептии-биле күүседип чоруур. Бистиң адаларывыс болгаш кырган-ачаларывыс Ада-чуртуң улуг дайынының фронтузунга чаалашкан. Бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс Азия чурттарынга, Афганистанга, делегейниң өске-даа черлеринде террорга удур  операцияларга киржип, интернационалчы хүлээлгезин төлептиг күүсеткеннер. Российжи армияның дайынчы кезээн, келир үениң шериг албанныгларын, ниитилелдиң эң-не шылгараңгайларын белеткээр Президентиниң кадет училищезин бистиң республиканың девискээринге тургусканы анаа эвес. Чурттуң Чепсектиг Күштерин Тываның оглу Сергей Кужугетович Шойгунуң баштап турары улуг чоргаарал.  
Бо хүнде шупту шериг албанныгларга байырны чедирип тур бис. Камгалакчының хүнү шагда-ла шупту эрлерниң байырлалы апарган. Амгы үеде камгалакчы болуру дээрге, өг-бүлези, ажы-төлү, шупту чоок кижилери дээш сагыш човап, олар чедимчелиг болгаш чоргаар чурттап чорзун дээш бүгү-ле чүвени кылыры-дыр. Өг-бүлези болгаш чоок кижилери, оларның аас-кежии дээш бодун камнавайн туржуп чоруур оол, эр кижи, дайынчы болур. 
 Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле дайынның болгаш армияның хоочуннарынга, 55-ки даг-адыгжы бригаданың хууда составынга, кызыгаар отрядының база өске-даа шериг кезектериниң дайынчыларынга, Россияның Чепсектиг Күштеринге албан хүлээлгезин эрттирер деп турар оолдарга сеткилим ханызындан изиг байырны чедирдим. Февраль 23 бүгү чоннуң байырлалы болганда, чаңгыс чер-чурттугларымга байыр чедирип тур мен. Бөгүнгү хүн дег, кезээде тайбың чаагай турзун, чаңгыс чер-чурттуглар. Силер бүгүдеге аас-кежикти, байлакшылды болгаш каң дег кадыкшылды күзедим! 
Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

Возврат к списку