Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада "Лунсин" КХН-ниң бир уургайында чер буступ дүшкен

Тывада "Лунсин" КХН-ниң бир уургайында чер буступ дүшкен 18.01.2021
2021 чылдың январь 17-де, Москваныы-биле 06:55 шак турда, Тожу кожууннуң девискээринде “Лунсин” компанияның бир уургайынга черниң довураа бузулган. Ол-ла дораан “Лунсин” КХН озал-ондактан айыылды чайладыры-биле 6 кижини база 1 техниканы хаара туткан, оперативтиг бөлүктү чыгган.
 Баш бурунгаар дыңнатканы-биле алырга, уургайга 42 кижи ажылдап турган, айыылдыг черден оларны чайлаткан. Авария болган участокка 3 кижи ол үеде турган. Ийизи боттары үнүп келген, КУР-нуң хамаатызы, 1970 чылда төрүттүнген У.Жун-хау ол черге чок болганы харааданчыг. Ол дораан Иркутск хоорайда КУР-нуң Чиңгине консул черинче дыңнадыгны чоруткан. 
Россияның Онза байдалар яамызының Тыва Республикада Кол эргелелиниң Тожу кожуунда 16 дугаарлыг камгалал кезээниң оперативтиг бөлүү (5 кижи, 1 техника) хай-халап болган черже үнүпкен. Кызыл хоорайдан «Лунсин» КХН-ге чедир оруктуң ыраа 285 км.; а Тожунуң Тоора-Хем суурдан «Лунсин» КХН-ке чедир 62 км. Оперативтиг истелге үезинде уургайның ажылын түр када соксаткан, ооң соонда катап ажыглалче киирер. 
“Чок болган кижиниң чоок кижилеринге болгаш төрелдеринге ханы кажыыдалды илереттим. Айыыл-халаптың канчаар болганын тодарадып, күш-ажылга айыыл чок байдалды хандырары – эң кол. Кижилерниң амы-тыны дег эң үнелиг чүве чок. “Лунсин” компаниязы даг-болбаазырадылга бүдүрүлгезин тудар дээш улуг ажылдарны кылып турар, ам комбинаттың ийиги ээлчээ ажыглалче киирер. Бо бүдүрүлгеде бистиң 700 ажыг чаңгыс чер-чурттугларывыс ажылдап турар. Бодумнуң бирги оралакчым А.В. Брокертке комбинаттың ажылдакчыларынга дуза кадары-биле доктаамал харылзаага турарын даастым" – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол соцчеткилерде бодунуң арынында бижээн.

Возврат к списку