Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Национал музейи ВДНХ-га “Россия” делгелге-шуулганының экспонаттарын белеткээр

Тываның Национал музейи ВДНХ-га “Россия” делгелге-шуулганының экспонаттарын белеткээр 22.09.2023

Ноябрьның 4-те,  Москвада ВДНХ-га делегей чергелиг “Россия” делгелге-шуулган бодунуң ажылын эгелээр. Россия Федерациязының шупту субъектилери бүдүн чурттуң байлаа апарган регионунуң кол чедиишкиннерин көргүскен экспозицияларны делгелгеге делгээр. Республиканың Национал музейи Тыва Республиканың этнография кезээниң шөлүнге экспонаттарны белеткээр. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг тыва экспозицияны организастаар оргкомитеттиң мурнунга республиканы калбаа-биле көргүзер даалганы берген.

Владислав Ховалыгның бодалы-биле алырга, экспозиция хары угда ханы уткалыг боорда, чаа чүүлдерлиг болур ужурлуг. Ооң-биле чергелештир республиканың бүгү чедиишкиннерин база шупту күчү-шыдалын тодаргай ккөргүзер. Эксперттериң бодалы-биле алырга, республика туризм болгаш культура талазы-биле шыырак. Фото болгаш видео материалдар, экспонаттар, ол ышкаш интерактив дузазы-биле бистиң республиканың бүгү-ле магаданчыг чүүлдерин көргүзер херек: эгээртинмес төөгүзүн, амгы чедиишкиннерин база регионну Моол база Кыдат-биле харылзаштырар автомобиль болгаш демир-орук оруун тудар инфраструктура төлевилелдери-биле холбаалыг бурунгаар келир базымнарны таныштырар.

Национал музейниң коллективи Тываны бараалгадыр ындыг улуг төлевилелге боттарының киржирин база этнографтыг композияны белеткээрин алдар деп санап турар. Музейниң мастерлери тыва өгнүң дериг-херекселдерин болгаш ооң эдилелдерин ыяштан кылып эгелээн. Музей чамдык эдилелдерни алгы-кеш мастерлеринде база ус-дарганнарда чагаан.

Өг чанынга хептээн тыва аъттың дүрзүзү, чуктан шуткаан эр, херээжен база бичии кижи дүрзүлери, Азия төвү скульптура композициязының бичелеткен хевири туруптар.

«Бистиң сорулгавыс – Тыва Республиканың төөгүзүн болгаш этнографиязын долу көргүзери. Бистиң эгээртинмес чуртувустуң, ниити российжи культураның бир кезээ болур амгы Тываны таныштырары болуп турар. Делгээр 230 чүүлдерниң 170 хирезин белеткеп алган бис» - деп, музейниң директору Каадыр-оол Бичелдей тус черниң МИЧ журналистеринге чугаалаан.

Музейниң ажылдакчылары делгелге болур черже чорудар чүүлдерниң белеткелин октябрь 10-га чедир доозар деп планнаан. Оон эт-херекселдерни хаптаарынга беш хонук үнер, а октябрьның 15-те чурттуң төвүнче автотранспорт-биле экспонаттарны чорудар.

Делгелге үезинде культура-хөглээшкинниг, өөредиглиг болгаш ажыл-агыйжы программалар база болур. Регион этнографтыг экспозициядан аңгыда, инвестиция төлевилелдериниң, культураның, ында чурттап турар чоннарның үндезин аъш-чеминиң темалыг өске-даа шөлчүгештеринге, ярмаркага бодун таныштырар. Делгелгени сонуургап келген кижилер чуртуң аңгы-аңгы булуңнарындан суй-белек кылыгларын көрүп, садып алыр аргалыг.

Суй-белектер продукциязын моон ам-даа садып ап болур. Тываның үндезин культуразының үш мастери: тыва тоннар даараар шевер Чойган Намжайның, тыва сыртыктар болгаш шай, дус хаптары даараар шевер Эльвира Ооржактың, тыва аптаралар чазап кылыр шевер Адыгжы Монгуштуң ажылдарын делгелгениң https://russia.ru/ сайтызындан бөгүн көрүп болур.

Тыва мастерлерниң ажылдары улуг хемчег төнгүжеге чедир Тыва Республиканың делгелге шөлдерин каастаар. 2023 чылдың ноябрь 4-тен 2024 чылдың апрель 12-ге чедир «Россия» делгелгени көрүп болур.  


Возврат к списку