Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага эртер «Шериг ралли-2019» делегей маргылдаазының киржикчилерин уткаан

Тывага эртер «Шериг ралли-2019» делегей маргылдаазының киржикчилерин уткаан 31.07.2019
Июльдуң 30-де «Шериг ралли-2019» маргылдааның делегей чадазының киржикчилерин “Азия төвү” тураскаалдың чанынга байырлап уткаан. 
Россияның, Кыдаттың, Узбекистанның, Сербияның база Беларусьтуң командаларының капитаннарынга хүндүткелдиң демдээ – ак кадактарны сөңнээн. «Кыңгыргай» аас чогаал бөлүүнүң артистери хөөмейин бараалгаткан деп, TMG-ниң корреспондентизи дыңнаткан. 
Команда бүрүзүнден аалчыларны Азия төвүнге агаарладып, Нациаонал музейни сонуургадып, Бии-Хем кожууннуң Туран хоорайда сыын ажыл-агыйынга чедирген. 
«Бо чылын делегей маргылдаазының маршруду элээн өскерилген. Маргылдааның бирги чадазы тоолчургу бойдус чурумалдыг черге эртер болза, сөөлгү маршрут элээн узаан. Айыыл чок чорукту хандырар дээш озал-ондактыг черлерни оруктуң маршрудундан уштаан” – деп, кол судьяның материал-техниктиг хандырылга талазы-биле оралакчызы, подполковник Илья Чугунов дыңнаткан.  
Аныяктарны хаара тудары-биле, бо чылын аныяк армейжилер ортузунга маргылдааларны база киирген. Аңаа Тываның кадет корпузу, Кызылдың президентиниң кадет училищези база аныяк армейжилер киржир. Тос кижи командазын төлээлээр. 
«Урал» чүък машиназының чолаачызы мен, бо маргылдаада ийи дугаар чыл киржип тур мен. Россияның командазындан аңгыда, Кыдаттың командазының көргүзүглери шыырак. Маргылдааның кайы-даа чадазы киржикчи бүрүзүнге берге. Бистиң командавыс элээн шыңгыы белеткелди эрткен, ынчангаш бирги черни алырывыска бүзүрээр мен» – деп, маргылдааның киржикчизи Адис Шойжулчап (Россия, Тыва) чугаалаан.
Августуң 4-10 хүннеринде “Шериг ралли-2019” ийиги маргылдааның делегей чадазы болуп эрттерин сагындыраал. Маргылдаазының бүгү техниказын 55-ки мото-адыгжы (дагжы) бригада хандырган.

Возврат к списку