Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2020 чылда 3,5 муң өг-бүле губернаторнуң «Социал картофель» социал төлевилелиниң деткимчезин алган

2020 чылда 3,5 муң өг-бүле губернаторнуң «Социал картофель» социал төлевилелиниң деткимчезин алган 20.08.2020
Бо чылын Тывадан хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг 3442 өг-бүле «Социал картофель» губернатор төлевилелинге киржип, удавас күскү дүжүдүн ажаарлар. 
Кожууннарның Өг-бүлеге болгаш уругларга социал деткимче төвүнүң медээзи-биле алырга, социал деткимчени алган өг-бүле ногаалар болгаш картошказын тарып, ажаарындан аңгыда, келир чылга үрезин кылдыр арттырып, херек болза, артыкшылдыын саткаш, бот-хандырттынып база турар.
«Огородувусту бо чылын чаа кылып алган болгаш, 50 кг картофель үрезинин алдывыс – деп, төлевилелде чаа киржип эгелээн, Каа-Хем суурнуң хөй ажы-төлдүг чурттакчызы Людмила Маркова чугаалаан. – Картошка үрезининден аңгыда ногаалар үрезиннерин база берди. Удавас байлак дүжүттү ажаап алырынга белеткенип тур бис». 
2020 чылда «Социал картофель» төлевилелдиң күүселдезинче 1,245,0 муң рубльди тускайлаан. 2019 чылдың үрезин фондузундан картошка үрезинин 358 өг-бүле алган, республика бюджединден – 3084 өг-бүлеге дузаны көргүскен. Оларның аразында 1340 өг-бүле картофель биле ногаа культураларының үрезинерин, а 1744 өг-бүле – чүгле ногаалар үрезиннерин алган. 
1-2 ажы-төлдүг, эвээш орулгалыг өг-бүле бүрүзүнге 25 кг картошка биле 500 грамм ногаа үрезиннерин үлээн. А 3 болгаш оон хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге 50 кг картофель үрезининиң кырынга немей, 500 грамм ногаа үрезиннерин берген. А чааскаан чурттап турар хамаатылар 25 кг картошка биле 500 гр ногаа үрезиннерин алган. 
Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы төлевилелди күүседир дээш, тус черлерниң дөрт бараан бүдүрүкчүлери-биле 853 муң рубль ниити түңнүг алды керээни чаргаш, 41 825 кг картошка үрезинин алган. «Россельхозцентр» ФКБА-биле чарган керээ езугаар, ногаа культураларындан белеткээн 3084 түү үрезиннер дээш, шупту 370 муң рубльди шилчиткен. 
Кожууннарның Өг-бүлеге болгаш уругларга дуза чедирер социал төптериниң дыңнатканы-биле алырга, дузага хереглелдиг өг-бүлелер шуптузу херек үрезиннерни алган. 
«Бистер ышкаш, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге дыка улуг дуза-дыр. «Социал хөмүр» төлевилелде база киржип турар бис. Күзүн, кыш бертинде, хөмүрнү алыр боор бис. Ажы-төл шупту школачы назынныг болгаш, “Школаже чыгдынарынга дузалаш” деп акция чорудуу-биле база бир дузаламчыны алганывыска дыка өөрдүвүс” – деп, беш ажы-төлдүң иези Людмила Маркова демдеглээн.
 2015 чылдан 2020 чылга чедир 16 134 өг-бүле «социал картофельди» алган.

Возврат к списку