Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«БТК групп» компания Кызылда бүдүрүлге күчүзүн улгаттырар

«БТК групп» компания Кызылда бүдүрүлге күчүзүн улгаттырар 07.03.2023

Красноярскиниң экономиктиг шуулганының үезинде, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг база «БТК групп» АН-ның чиңгине директору Андрей Подопригорин инвестиция төлевилелин кады боттандырар дугайында керээге атты салганнар.
Стратегтиг документ Кызыл хоорайда даарынылга фабриказының бүдүрүкчү күчүзүн калбартып, чиик үлетпүр бүдүрүлгезиниң хемчээлин улгаттырып, 200 млн рубль чедир хуу инвестицияны хаара тудуп, 140 чедир чаа ажылчын олуттарны ажыдарынга идигни бээр.
«БТК групп» компания 2017 чылдан бээр Тываның эрге-чагыргазы-биле кады ажылдап турар. Ынчан Тыва Республиканың Чазаа биле «БТК групп» АН социал-экономиктиг кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салганнар. Ийи таланың киржилгези-биле 2018 чылдың мартта Тываның найысылалынга пөс-таавыдан продукция бүдүрер дааранылга цеги ажыттынган.
Бо чылын компанияның Кызыл дааранылга цегин ажыткандан бээр беш чыл болур.
Эрткен чылын Петербургтуң делегейниң экономиктиг форумунуң үезинде, ийи тала Кызылда аңгы салбырын калбартырының дугайында чугааны чоруткан. Красноярскиниң экономиктиг шуулганының үезинде киржип тура, ийи тала дугуржулгага атты салганнар.
«БТК групп» компанияның идип үндүрген инвестиция төлевилели бүдүрүлгениң оран-савазын тударын база дериг-херекселдерни эккээрин саналдап турар. А Тываның Чазаа тудуг тудар чер участогун аңгылап бээрин көөр.


Возврат к списку