Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаанга аныяк 12 специалист стажировкалаар

Тываның Чазаанга аныяк 12 специалист стажировкалаар 04.10.2018
Тыва Республика Баштыңының Администрациязы база Тыва Республика Чазааның Аппарадынга, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировка эрттер аныяк специалистерни шилиир бо чылдың ийиги конкурузу доозулган.
 Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В. Кара-оолдуң саналы-биле, мергежилдиг аныяк специалистер санындан республиканың күрүне органнарынга шынарлыг кадр курлавырын хевирлээр сисиеманы тургузар сорулгалыг конкурсту 2017 чылдан бээр эрттирип турар. 
Конкурс бадылаан тускай методика езугаар ийи чадага эрткен: тестирование (Россия Федерацияның Конституциязын, Тыва Республиканың Конституциязын, күрүне хамааты албан дугайында хоойлужудулганы, орус дылды база компьютерни эки билирин хынаан 35 айтырыгга харыылар).
Конкурстуң ийи чадазын чедиишкинниг эрткен 12 аныяк специалист 2018 чылдың октябрь 1-ден, республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарында стажировкалап эгелээн. Стажер бүрүзү-биле үш айның күш-ажыл керээзин чарган. «2017-2019 чылдарда күш-ажыл болгаш ажылче хаара тудары» Тыва Республиканың күрүне пррграммазының иштинде «Күш-ажыл рыногунда дүшкүүрлүг байдалды чавырылдырары» программаның акша-хөреңгизи-биле стажерлерниң күш-ажыл төлевирин чорудар болгаш, ол айда 11 163 рубль болур.  
Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязы база Тыва Республиканың Чазааның Аппарадынга, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга 2017 чылдан бээр 42 кижи стажировканы эрткен, ооң түңнелинде 21 аныяк специалисти ажылда тургускан (оларның аразында кызыл дипломнуг 13 кижи бар).  
Тус чер бот-башкарылга органнарынга шак ындыг стажировкаларны бо чоокку үеде органаизастаар айтырыгны ажылдап көрүп турар.

Возврат к списку