Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сугга айыыл чок чорукту хандырарының хемчеглери дээш чагырга даргалары боттары харыылаарын Тываның Баштыңы эштир сезон бүдүүзүнде сагындырган

Сугга айыыл чок чорукту хандырарының хемчеглери дээш чагырга даргалары боттары харыылаарын Тываның Баштыңы эштир сезон бүдүүзүнде сагындырган 31.05.2023

Эштир сезон бүдүүзүнде Тываның Чазаанга сугга кижилер-биле болуушкуннарны база чок болурун болдурбас немелде хемчеглерни сайгарып чугаалашкан. Ооң түңнелинде, сугга айыыл чок чорукту хандырган ажыл дээш харыысалга муниципалитеттер удуртукчуларында дээрзин сагындырган.
Тус чер чагыргалары кижилерниң массалыг дыштаныр болгаш эштир черлерин тодарадып, эжинмес черлерге хоруушкун демдектерин тургузар. Ол ышкаш «Сугга кижилерниң амы-тынын камгалаарының чурумнарын хажытканы» республиканың административтиг чурум үрээшкиннериниң дугайында хоойлунуң 3.5 чүүлү-биле административтиг корум-чурум үрээшкининиң дугайында протоколду долдурар бүрүн эргелиг албан дужаалдыг кижилерниң даңзызын бадылаар ужурлуг.
Хөй улус дыштаныр суг объектилеринге патрульдаашкынны организастаарын чагырга черлеринге айыткан. Сугга кижилерниң амы-тынын камгалаарының чурумнарын хажытканнарга протокол тургузар бүрүн эргени алган кижилерни патруль составынче киирер. Муниципалдыг районнарның административтиг комиссиялары оттурган административтиг херектерни сайгарып көөр.
Регионалдыг Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар албанының медээзи-биле алырга, чыл эгезинден бээр Тывага суг объектилеринге 2 болуушкун болган - бир кижини камгалап алган, бир кижи читкен. Эрткен чылын сугларга 26 болуушкун бүрүткеттинген, ооң 14-ү эштип турда болган. 15 кижи сугга дүшкеш чок болган, оларның үжү – бичии уруглар. Кижилерниң сугга чок болуп турарының кол чылдагааны - эжинмес черлерге эштип турганы, азы эзирик байдалдыы. Чок болза, уруглар улуг кижилер хайгааралы чок эштип чораан.
Бүгү республикада кижилер эштип турар чөпшээреттинмээн 58 ажыг чер бар. Кызыл хоорайда Улуг-Хем хемниң унун дургаар, Хадың, Чагытай база Төре-Хөл хөлдерниң эрик кыдыында эң хөй кижилер чыылган. Кижилерниң массалыг дыштанылга черлеринге кандыг-бир болуушкунче дүрген хөделир хөй-ниити постузун тургузарын үе негеп келген деп, камгалакчылар санап турар.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг, ХК база ОБ албанының дыңнадыынга саналды берип тура, 131 дугаар федералдыг хоойлу езугаар, суг объектилеринге кижилерниң айыыл чок чоруун хандырарын, оларның амы-тынын база кадыкшылын камгалаар хемчеглер дээш чагырга даргалары боттары харыысалгалыг болурун хуралдың киржикчилеринге сагындырган. Айыттынган сүмелерни болгаш даалгаларны шупту кичээнгейге алыр ужурлуг.


Возврат к списку