Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республиканың шажын ажылдакчыларынга база чонга ыдык езулалдарда идепкейлиг киришкени дээш Тываның Баштыңы өөрүп четтиргенин илереткен

Республиканың шажын ажылдакчыларынга база чонга ыдык езулалдарда идепкейлиг киришкени дээш Тываның Баштыңы өөрүп четтиргенин илереткен 20.05.2016
«Чаңгыс чер чурттугларымның бурунгу ужур-чаңчылдарга бердингени дээш, Бай-Тайга, Кызыл-Тайга база Эрзинде Чыргылхан дагларын дагыыр езулалды массалыг болгаш организастыг эрттиргени дээш Камбы-лама эргелелинге, лама башкыларга, чонумга өөрүп четтирдим. Ол дагларны дагааны бүгү Тываны ыдыктааны-биле дөмей деп билир бис. Ынчап кээрге бо чыл чедиишкинниң база чаагай чоруктуң адаа-биле кижи бүрүзүнге эртер-дир» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.
  Тываның дыка хөй чурттакчыларының манааны онза болуушкун – Бай-Тайга даан май 14-те дагаан. Ол-ла хүн лама башкылар Сүт-Хөлде Кызыл-Тайга база Эрзинде Чыргылхан дагларын база дагыыр езулалды эрттиргеннер. Ол езулалдарга дыка хөй кижилер киришкен.
 «Сагылгалар езугаар шупту езулалдарны чоруткан. Камбы-лама эргелелинден лама башкылар кожуун бүрүзүнде ол езулалга мээң даалгам-биле киришкен. Оларның чугаазы-биле алырга, ол езулалдарда чон хөйү-биле чыылган. Эрткен чылдан өскерилген чүүл – Бай-Тайга даан дагыыр хүннү өскерткени болур. 
 Ооң мурнунда ай календары-биле ыдыктыг Сака Дава айының 15-тиң хүнүнде дагны ыдыктаар езулалды эрттирип турган болза, бо чылын лама башкылар база кожууннуң чурттакчылары-биле дугурушкаш, база республика баштыңы Шобан Кара-оолдуң деткимчези-биле ай календары-биле 8-тиң, а хүн санаашкыны-биле – майның 14-те ону дагаан» - деп, Тываның Камбы-ламазы Лопсан Чамзы чугаалаан. 
 Даг ээлеринге бараалгаарының езулалы тускай чурумнуг. Лама башкылар баштай улуг номну номчааш, оон саңны салыр. Чүдүлгелиг кижи бүрүзү дагның ээзин чемгерип, ыдык отка чем дээжизин өргүүрү-биле, ак база далгандан кылган чемнерни саңга сөңнээр. Оон йөрээлдерни бараалгадып, кадактарны баглап, хей-аът туктарын киискидер. Бурунгу езу-чаңчыл езугаар херээжен чон ыдык дагже үнмес, ооң орнунга аъш-чеминиң дээжизин өргүдүп чорудар.
  Бай-Тайга кожуунга ол хүн Тээли школазы юбилейин демдеглеп турган-даа болза, кожууннуң чурттакчылары дагылгага хөйү-биле келгенин Камбы-Лама демдеглээн.
 Майның 21-де шупту буддистер Будда Шакьямуниниң төрүттүнген, Нирвана четкен база Паринирванаже чоруткан хүннерин демдеглээн улуг байырлалга киржир. Ол хүн республикага номналдар болгаш өөредилгелер эртер. Кызылда Арат шөлүнге улуг ном болур. Будданың төрүттүнген хүнүнде чүгле чүдүкчүлер эвес, анаа-даа кижилер буянныг үүле-херекти бүдүрери күзенчиг.

Возврат к списку