Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа Вавилин ээтпээнде чырык четкизиниң эде чаартылгазынга субсидияны бээр

Тываның Чазаа Вавилин ээтпээнде чырык четкизиниң эде чаартылгазынга субсидияны бээр 12.10.2023

«Россети Сибирь Тываэнерго»-нуң удуртулгазы-биле Тываның Одалга болгаш энергетика яамызының чарганы керээ езугаар, Кызылда Вавилин ээтпээнде 13 база 14 дугаар СНТ-ниң чырык четкизин эде кылыр акша-хөреңгини ол бодунга хүлээнген.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг дача суурун таптыг чырык-биле хандырар аргаларны тып, четки объектилерин шынарлыг ажаап тудар айтырыгны шиитпирлээрин Одалга болгаш энергетика яамызынга даандырганын сагындыраал. Бөгүн Кызылдың дача эштежилгези бүдүн чылда улус чурттап турар улуг микрорайоннар апарган. Чүгле солагай талакы дачалар безин 14 муң ажыг чурттакчылыг. Четки ажыл-агыйының чүъгү каш катап улгаткан, бо-ла болур үрелиишкиннер өрттерниң чылдагааны ында.

«Кызылдың дача ниитилелдериниң техниктиг байдалы аргажок эргижирээнинден база аңаа чүъктүң улгатканындан, ооң септелгезинге база эде чаартылгазынга элээн акша-хөреңги негеттинип турар» - деп, Тываның одалга болгаш энергетика сайыды Эдуард Куулар тайылбырлаан.

Сентябрьда регионнуң чазаа садчы эштежилгелерниң чырык четкизин эде чаартырынга база аварийлиг септелге ажылдарын кылырынга субсидияны бээриниң болгаш ону алырының чурумун бадылаан. Документиде айыттынган кол негелделерни бирээзи – күрүне деткимчезиниң алыкчызы дачаларның чырык четкизин бодунуң өнчүзүнче ап, улаштыр ону хандырар ужурлуг.

Айтырыгны шиитпирлээри-биле садчылар болгаш дачалар эштежилгелериниң чырык четкизин шинчилээш, комплекстиг эде тутканының соонда улаштыр ажыглаар кылдыр четки организациязының балансызынче шилчидип бээр дээнинге «Россети Сибирь Тываэнерго» компания чөпшээрешкен. Өске регионнарның ындыг арга-дуржулгазындан, чижээ, эрткен чылын Бурят Республиканың энергетиктери мэрия-биле кады регионалдыг субсидияны ажыглап, он СНТ-ниң четкилерин бүрүнү-биле эде чаарткаш, аварийлиг өжүрүүшкүннерден үнүп, чурттакчы чонну шынарлыг болгаш доктаамал чырык-биле хандырарын чедип алган. Бөгүнде ындыг программаны Омск облазында боттандырып турар.

Тываның энергетиктери Вавилин ээтпээнде четкилерниң эде тудуушкунунче бо чылын кирер. 89 ыяш чагыны демир-бетон чагылар-биле солуп, 18 километрде эрги удазыннарны боду камгалалдыг удазыннар-биле солуп, алды трансформатор подстанцияларын солуп, ийи подстанцияны септээрин планнаан. Энергетиктер 13 биле 14 дугаарлыг СНТ чурттакчыларын ынчалдыр доктаамал чырык-биле хандырыптарынга бүзүрелдиг.


Возврат к списку