Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның эмчи ажылдакчылары региондан үнмейн билиг-мергежилин бедидип турар

Тываның эмчи ажылдакчылары региондан үнмейн билиг-мергежилин бедидип турар 26.04.2023

Бо хонуктарда, Кызыл хоорайда республиканың улуг эмнелге черлериниң баазазында Тываның эмчи ажылдакчыларының мергежилин бедидер ажылдар чоруп турар. “Кадык камгалалы” национал төлевилелдиң “Кадык камгалал системазының эмнелге организацияларын мергежилдиг кадрлар-биле хандырары” регион төлевилели база бирги звенону эде чаартыры программа боттанылгазы-биле тус черниң эмчилеринге региондан дашкаар үнмейн профессионал мергежилин сайзыраңгайжыдар арганы берген.
Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң консультативтиг-диагностика поликлиниказынга терапевт болгаш нефролог эмчилер билиг-мергежилин бедиткен.
Новокузнецкиниң эмчилер билии бедидер институттуң профессорлары Николай Бичан биле Сергей Филимонов өөредилгени бээр. Хан базыышкынын, ОРВИ, пневмония, бронхиалдыг астма, бүүректиң хоочураан аарыгларын база өске-даа аарыгларны эмнээриниң чаа арга-хевирлерин тыва эмчилерге дамчыдар. Ырак кожууннардан специалистер өөредилгени видеоконференцхарылзаазы-биле дыңнап болур.
Ол ышкаш республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң база перинаталдыг төвүнүң белеткел шөлчүгештеринге өөредилгени чорудар. Реаниматолог, педиатр, хирург база акушер-гинеколог эмчилер ында тускай манекеннер, тренажёрлар болгаш өске-даа өөредилге материалдарын ажыглаавышаан, профессионал арга-мергежилин быжыглап, квалификациязын бедидер. Аңгы-аңгы аарыгларны тодарадып, эмнээрин, нарын кезиишкинерни база реанимация хемчеглерин маңаа өөренир. Чыл эгезинден бээр неонатология база анестезиология-реаниматология шөлчүгештерге республика болгаш кожуун эмнелгелеринден 55 эмчи ажылдакчылары өөренген. Апрель төнчүзүнге чедир 45 кижи хирургия, акушерство болгаш гинекология талазы-биле өөредилгени эртер.
Тываның эмчилери республикадан дашкаар база немелде өөредилгелерде хаара туттунган. Эмчи ажылдакчыларының билиг-мергежилин бедидер төптүң удуртукчузунуң хүлээлгезин күүседип турар Аянма Монгуштуң дыңнатканы болза, чыл эгезинден 23 эмчи Красноярскиниң болгаш Сибирьниң медицина университеттеринге тускай программалыг өөредилгени эрткен.
Бо хүннерде Н.Н. Блохин аттыг онкология талазы-биле национал медицина-шинчилел төвүнден эмчилер тус черниң онколог эмчилеринге өөредилгени эрттирип турар. Барыын-Хемчиктиң кожууннар аразының эмнелге төвүнден бир эмчи Санкт-Петербургда перитонеалдыг диализ талазы-биле эде белеткелде. Апрель төнчүзүнде дүрген дуза төвүнден эмчилер тускай программа өөредилгезиниң билиглерин алыр. Майда эмнелге организацияларының клиниктиг психологтарынга өөредилгени эрттирери планнаттынган.


Возврат к списку