Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың Баштыңының Шагаа-биле байыр чедириишкини

Тыва Республиканың Баштыңының Шагаа-биле байыр чедириишкини 01.02.2022 Эргим чаңгыс чер-чурттугларывыс! Хүндүлүг өгбелеривис болгаш хоочуннарывыс! Хөгжүлдевисти бурунгаарладып чоруур күш-ажылчын чонувус! Келир үениң дынын тудар аныяктарывыс база чаштарывыс! Тыва Республиканың Чазааның мурнундан база бодумнуң өмүнээмден силер бүгүдеге ыдыктыг байырлалывыс Шагаа-биле байыр чедирип, амыр-менди солчуп, чолукшуп тур мен! Ай чурагайы-биле чаа чыл уткуур бурунгу ёзулалывысты хумагалыы-биле сагып, сайзырадып, Тыва Республиканың база бир улуг күрүне байырлалы кылдыр эрттирип турарывыс дээрге сагыш-сеткиливистиң ада-өгбелеривис-биле тудуш харылзаазының бадыткалы-дыр. Бо чылын улуг чуртувустуң Баштыңы Владимир Владимирович Путинниң Чарлыы-биле «Россияның чоннарының культурлуг ɵнчү» чылы кылдыр чарлааны база анаа эвес. Ол дээрге бурун шагдан амгы үеге дээр ɵгбелеривистен дамчып келген чараш, ханы уткалыг материалдыг болгаш сагыш-сеткил ɵнчүзүн камгалап, кадагалаар хүлээлгевис улам дам быжыкканының демдээ деп билип турар бис. Ак айның дургузунда шагның аазын уткуурунга белеткенип, буянныг бодалдар-биле сүзүгленип, арыг күзелдерлиг болгаш чаагай сорулгаларлыг байырлаар чараш чаңчылдыг чон бис. Чонувустуң Шагааны ак өң-биле холбап сүзүглээри ханы уткалыг. Чаа амыдыралдың эгези ак сүт-биле холбашкан. Ол мага-боттуң доругарынга салдарлыг болбушаан, иштики делегейниң арыг-чаагай бооп хевирлеттинерин элдээрткен демдек болур. Ак чем дээжизин өргүп, ак харга кактанып, ак кадакты сунуп, арыг-чаагай йөрээлдерни салыры чаа чылды уткуурунуң үндезин дүрүмү болур. Эргим чонум! Халдавырлыг аарыг-биле холбашкан бөгүнгү нарын байдалдарда хөй-ниитиниң киржилгези-биле чолукшуп шагаалаар байырлалывысты кызыгаарлаар ужурга таварыштывыс. Ынчалза-даа ону чөптүг билип, сагыш-сеткиливистен сүзүглеп, чырык бодалдар-биле, бедик хей-аът-биле пар чылын уткуп алырывыс чугула. Өгбелеривистиң «Сүзүк-биле сегиир» деп сөстеринге немей аарыгны тиилеп үнериниң негелделерин сагыырынче бо удаа база силерни кыйгырдым. Үнүп келген пар чылында бедик хей-аъттыг, быжыг кадыкшылдыг болуп, салган сорулгаларыңар боттанып, күзелдериңер бүдер болзун! Төрээн чуртувустуң сайзыралы улам хөгжүп, кижи бүрүзүнге аас-кежиктиг, өөрүшкү-маңнайлыг, амыр-тайбың болгаш чедиишкиннерлиг болурун күзедим! Шагаа-биле, эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Шаг чаазы-биле!

Возврат к списку