Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада муниципалитеттер удуртукчуларынга нотариат ажыл-чорудулгазының талазы-биле кичээлди эрттирген

Тывада муниципалитеттер удуртукчуларынга нотариат ажыл-чорудулгазының талазы-биле кичээлди эрттирген   24.02.2016
 Тываның Чазааның айтыышкыны-биле, тус чер бот-башкарылга деңнелинге, нотариат ажыл-чорудулгазын боттандырарда, ол ачы-дуза чедирилгезиниң шынарын экижидер сорулга-биле өөредилге кичээлдерин эрттирген. 
  ТР-ниң Юстиция херектиниң талазы-биле яамызы база Россияның Юстиция яамызының Тывада эргелелиниң ажылдакчылары ону эрттирген. ТР-ниң муниципалдыг районнарының болгаш чурттакчылыг черлерниң тус чер бот-башкарылгазының тускай бүрүн эргелиг албан-хаакчылары, муниципалдыг районнарның база көдээ чурттакчылыг черлерниң тус чер чагыргаларының баштыңнары - өөредилгениң дыңнакчылары болган.
  Россияның Юстиция яамызының Тывада эргелелиниң начальнигиниң оралакчызы Чодураа Ооржак нотариат ажыл-чорудулгазын боттандырар чурумну чыылганнарга таныштырган. Тус черниң албан-дужаалдыг кижизиниң нотариат чорудуун кылганынга контрольдуң дугайында аңгы тайылбырны база берген.
  Тыва Республиканың Нотариалдыг палатазынче шынзыдылганы азы чагыгны күш чок болдурарының азы бүзүредилге дугайында дыңнадыгны бээр чурумнуң дугайында темаларны база сайгарган. Нотариат дугайында Кол хоойлужудулганың 37 чүүлүнге дүүштүр, нотариаттың чаңгыс аай информация системазының нотариалдыг ажыл-чорудулгазының реестринче ындыг медээлерни кииреринге ол чугула херек. Тываның Нотариалдыг палатазының президентизиниң оралакчызы Чойгана Ондар илеткелди кылган. 
  ТР-ниң Саң-хөө яамызының ажылдакчылары өөредилгениң аңгы айтырыы - Россия Федерациязының хоойлужудулга актылары езугаар нотариалдыг ажыл-чорудулга кылырынга бүрүн эргени алган тус чер бот-башкарылга органының албан-дужаалдыг кижизи нотариалдыг чорудулганы кылганы дээш, күрүне каайлызын киирериниң дугайында муниципалеттерниң төлээлеринге тайылбырлаан.
 Кызыл, Чадаана база Бай-Хаакка, зона аайы-биле өөредиглиг кичээлдерге, шупту кожууннар чагыргаларының төлээлери болур 168 кижи киришкен.

Возврат к списку